Český ekonom a živnostník Josef Klapal, jenž pravidelně publikuje články na blog idnes.cz, se ve svém novém komentáři zaměřil na analýzu potenciálního dopadu realizace všech požadavků, které obsahuje klimatický balíček EU. (Foto: Flickr)

Ekonom se přiklání k tomu, že projekt Green Deal neboli Zelený úděl bude pro Evropu spíše černým zítřkem. Klapal s trochou nadsázky říká, že se západ Evropy má tak dobře, že se musí sám zlikvidovat.

Ekonom totiž neví, jak jinak vysvětlit snahy EU přistoupit na Green Deal, jenž je podle něj přímo spojen s vysokými náklady, zchudnutím obyvatelstva a ztrátou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

„Jak jinak totiž nazvat podvazování vlastního průmyslu? Jak jinak nazvat plán na zchudnutí vlastního obyvatelstva? Přičemž v globálním měřítku tyto utopické snahy nevyřeší ani zlomek ekologických problémů Světa,“ je přesvědčen Klapal.

Euroatlantická civilizace podle něj ztrácí na globálním významu, a proto Evropa těmito „socialistickými experimenty“ jen uspíší nástup globální dominance Číny.

„My si zavřeme odsířené a dobře kontrolované teplárny či tepelné elektrárny, ale v Číně se v průměru každý měsíc dvě nové uhelné elektrárny otevřou. My si zakážeme prodej technicky vyspělých úsporných a čistých vozidel se spalovacími motory, vyráběnými komplet u nás, a celý Svět v nich bude jezdit, protože prostě funkční a dostupná alternativa neexistuje,“ tvrdí ekonom.

Největší absurdita ale podle něj spočívá v tom, že si Evropa emisními povolenkami a dalšími regulacemi zlikviduje průmysl, ale přitom bude zboží dovážet z Asie kontejnerovými loděmi. Ty, upozorňuje Klapal, vyprodukují CO2 v poměru 1 ku více než milionu aut se spalovacím motorem.

Klapal se pohoršuje nad tím, že si to unijní úředníci vůbec neuvědomují, neboť jim jde v první řadě o peníze a moc.

„Či spíše možná uvědomují, ale jde jim o nový řád a přerozdělení bohatství. Kdo na tom bude profitovat? Ti, kdo políbí prsten. Už proto se dnes setkáváme se vstřícným přístupem některých manažerů, ekonomů či politiků. Nechtějí, aby jim ujel vlak. V soukromí přitom řeknou, jaká je to nebetyčná hloupost, celý ten Green deal,“ tvrdí ekonom.

Klapal ale nevylučuje, že by aspoň jedno pozitivum opravdu mohl Green Deal přinést. Přibližuje totiž podle něj šance, že se mnoha lidem otevřou oči a přijde celková katarze.

„Jako každá fanatická ideologie uvedená v masovou praxi, tak i tato jednou skončí. Čím dříve to bude, tím méně nás to bude bolet. Zastavme to, dokud nebudou průmysl a energetika nenávratně zničeny,“ uzavřel celou věc Josef Klapal.

Josef Kapal