Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nabádá návštěvníky Beskyd, aby se měli na pozoru před medvědy a k šelmám se nepřibližovali. Jde o reakci na video, na němž byl natočen souboj medvěda s divočákem, které bylo pořízeno z nebezpečné blízkosti. (Foto: Facebook)

„Smutné na celé události je také fakt, že autor je aktivním myslivcem, a tedy osobou, která by zmíněné zásady správného chování při střetnutí s medvědem měla znát,” uzavřela AOPK ČR.