České děti se nově budou učit místo fyzikálních zákonů Newtona a Ohma multikulturní výchovu, jelikož Ministerstvo školství provedlo úpravy ve vzdělávacích programech ZŠ. (Foto: Flickr)

Změna byla zdůvodněna přílišnou obtížností probíraných látek pro žáky. Političku Natálii Vachatovou přitom znepokojilo, jaké znalosti budou školáci nyní místo toho získávat.

Jak uvádí politička hnutí Trikolóra, žáci se již nedozví, čím se liší hvězdy od planet, protože místo Ohmova zákona přibyla nyní látka v oblasti multikulturní výchova.

„Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami,” čtu v 173stránkovém dokumentu.

Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu ‚multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování‘, ‚vstřícný postoj k odlišnostem‘ nebo ‚princip sociálního smíru a solidarity‘,” zrekapitulovala politička základní témata ve výuce nového předmětu.

Z aktuálních rámcových vzdělávacích programů byly přitom podle Vachatové vyřazeny také výstupy věnující se jak aktivnímu vystupování proti vandalismu, tak i povinnostem občana při zajišťování obrany státu, ale dokonce i uvádění příkladů mezinárodního terorismu šlo pryč.

„Příliš složitá je prý i konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti,“ popisuje Vachatová další změny ve vzdělávacích programech základních škol.

Politička pak upozorňuje, že za prioritu se nyní ve vzdělávání považuje zohlednění potřeb minoritních skupin a otázka lidských práv.

„Místo toho všeho, co bylo vyřazeno, budou do našich dětí rvát věci jako je odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti,“ poukázala Vachatová.

„Vzdělání našich dětí dostává na frak…“ shrnula politička.