Dne 22.11.2016, po neskutečných 14 letech, Vrchní soud v Olomouci (VS) potvrdil správnost názoru společnosti Compas Capital Consult, s.r.o. (CCC) A také závěr soudce Weinštuka z Krajského soud v Brně (KS), který zní: Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kterým byly 30.4.2004 schváleny smlouvy s Veolií, zavádějící tzv. provozní tunel, jsou neplatná.


Pravomocný rozsudek VS ze dne 22.11.2016 definitivně a pravomocně potvrdil, že má společnost CCC vyhodnotila dění kolem Vaku Zlín správně. Potvrdil nemravnost a nezákonnost uzavření „koloniálních smluv“ s Veolií, v roce 2004. VS prohlásil postup, který vedl k vytunelování, přes dané smlouvy za protiprávní. Proces, kterým byl monopol vody a zisky z vody předány do rukou zahraničního koncernu, je nemravný, protiprávní a do samého počátku neplatný.

Pravomocné stanovisko soudců ukončuje 15 leté tunelované vodárny a drancování peněženek lidí na Zlínsku.

Vrací vodu, hospodaření s ní, zisky z vody, rozhodování o ceně vody a o reinvestování peněz vybraných od lidí za vodu do rukou měst, resp. jejich vodárny. Vak Zlín se tím stává oprávněným žadatelem o dotace z EU.

Vedení Vak Zlín nyní ze zákona opět ovládá monopol vody ve Zlínském regionu, je oprávněné provozovat vlastní majetek a na zajištění provozního majetku, kterým bude provozovat naši infrastrukturu, mělo 6 let. Již v roce 2010 totiž Krajský soud v Brně (KS) rozhodl o neplatnosti VH 30.4.2010, kde byl protiprávně schválen tunel, jenž VS v Olomouci nyní jako správné potvrdil.

Je povinno jednat s péčí řádného hospodáře a inkasuje za svou činnost odměny 4,7 mil. Kč/rok. Očekávám, že je řádně připraveno na stav, kdy VS potvrdil původní rozhodnutí KS a od dalšího dne tak Vak Zlín začíná svůj majetek provozovat. Vak Zlín nyní může získat dotace z EU. Proto očekávám, že vedení Vak Zlín již odeslalo žádost o dotace z EU na Státní fond životního prostředí a má připravený projekt. Mělo na jeho doladění 6 let.

Vedení vodárny Zlín, v čele s panem Březíkem, (inkasuje z Vaku Zlín odměnu 108 tis. Kč/ měsíčně a předtím ho financovalo přímo město Zlín), je ze zákona povinno zajistit nejen provozování, ale také náhrady stamilionových škod vzniklých Vaku Zlín a občanům Zlínska. 40 mil. Kč stáli právníci, kteří na příkaz vedení Vak Zlín udržovali chod tunelu „právní“ cestou. Na stole leží povinnost vrácení neoprávněného obohacení z užívání majetku Vaku Zlín třetími osobami. Vedení Vak Zlín je povinno zajisti rovněž vrácení neoprávněně vyplácených tantiém lidem z vedení Vaku Zlín, případě náhradu škod po těch, kteří umožnili promlčet tyto oprávněné nároky Vak Zlín.