Život má být pro každého jen včera a dnes – navždy. Proč lidé v tom Matrixu žijí tak, jak žijí? Proč je dnes chtěno, aby lidé nemysleli a nevybočovali z davu? Proč? Protože takoví lidé nic nedělají. Jsou předvídatelní, kategorizovatelní, ohební a v podstatě bezmocní. Tito lidé nepřijdou s žádným neočekávaným překvapením, nejsou hrozbou pro nějakou změnu a nic destabilizujícího. To je ideální svět, který si přejí všichni byrokrati, plutokrati i technokrati. Mají pak snadný život a čistou cestu.


„Pokud přemýšlíte o vyšším cíli, než být pouze zaměstnáni a pracovat pro svého šéfa, budete velmi zděšeni, jak je dnešní vzdělání jednostranné a že informace samy o sobě neznamenají nic, neboť to, co víte, vědí pravděpodobně další desetitisíce lidí, kteří vystudovali to samé co vy.“ Většina – to vždy znamená nějaký průměr, jenž se dá poměrně snadno nahradit. Mnoho lidí se honí za vzděláním, získají tím sice spoustu informací a po úspěšně složených zkouškách je systém ověnčí různými tituly a diplomy, ale na oplátku systém dostane nové loajální stoupence. Ti většinou naplnili přání svých rodičů a „ideje“ dnešní společnosti. Po tolika letech strávených ve škole pro ně bude velmi obtížné připustit si myšlenky, že je možná všechno jinak, než bývá oficiální výklad věcí. V tomto okamžiku by totiž, lidově řečeno, nebyli označováni za „hloupé či divné“, protože se upínají k tradičním způsobům, hledající v sobě naplnění a funkční principy dlouhodobé osobní prosperity. Ale tuto nálepku by získali ti, jež půlku života stráví ve škole, aby pak jeho druhou polovinu pracovali pro majitele firem, ráno se tlačili v metru a byli šťastní, že mohou zbytek svých vydělaných peněz utratit za trochu té „nejmodernější“ technologie z kategorie nekonečné éry spotřebních věcí, které mají jen dočasný efekt. Nemám nic proti samotnému vzdělání, ale je potřeba se dívat především na to, co takové vzdělávání danému člověku opravdu přináší. Ve školách nás učí příkladům úspěšných lidí, dokonce i demokracii a svobodě, ale takové lidi naše společnost nechce, neboť často porušují STATUS QUO – na rozdíl od otupěné masy používají selský rozum, neutíkají jim podstatné souvislosti, tím pádem ohrožují systém.

Úroveň školství rapidně klesá – maturitu má dnes v podstatě každý a situaci okolo vysokých škol se také neblýská na lepší časy, kdo nejde na státní VŠ, „koupí“ si titul na soukromé. Je to snaha, jak vyřadit silné hráče a učinit je závislými na systému, neboť potencionální zaměstnavatelé mají problém odlišit od sebe schopné a neschopné lidi. Když doklad o vzdělání má dnes každý, ve finále poté onen papír nic neřeší a v konečném důsledku je to jen líbivé čísílko ve statistikách, o kolik se zlepšila dostupnost vzdělání pro občany naší země a potažmo zemí Evropské unie jako celku. Ale stinnou stránkou zůstává, že do řídicích pozic u většiny firem nejsou obsazováni schopní lidé, kteří dokáží zvýšit obraty a tím zajistit růst pracovních míst. V konečném důsledku by poté bylo pro určitou část lidí lepší mít výuční listy, protože bude větší šance, že pro ně někdo vytvoří pracovní místa. Pro schopné lidi tak nakonec nebude práce a budou si muset vybírat „mezi prací ve fabrice nebo prací pro bankovní domy“. (Podle údajů z ČNB k 5.7.2014 je v ČR okolo 143 tisíc různých finančních poradců – nemluvě o tom, jak by se tato uměle držená místa projevila na statistice nezaměstnanosti ČR.) Naše ekonomika neporoste a Česká republika tak po dlouhou dobu zůstane stále v rukou velkých nadnárodních skupin a bude „dojnou krávou“ pro vyspělé kapitalistické státy, jejichž občané jsou v kapitalistickém myšlení daleko dále než český občan. Neboť máme stále socialistické školství, které lidi připravuje na „JISTOTY“ a činí je tak závislými.

[quote align="center" color="#999999"]

border="0" width="200" height="130" style="border: 5px solid white; float: center;" />