Mnoho lidí se rádo otře o poslance a senátory. Ale bez nich není demokracie. V souvislosti se zákonem o snižování důchodů kritizoval poslanecké platy i prezident Petr Pavel, což mělo odvést pozornost od toho, že snížení důchodů podepsal.

Populisté budou kritizovat poslanecké platy, ať jsou jakékoli. Ovšem budou-li vykonávat své úřady představitelé státu bezplatně, budou veřejné funkce jen pro boháče. Běžný člověk potřebuje plat, aby vyžil. A politika je práce. Andreje Babiše poslanecký plat nezajímá. Nemusí zajímat ani ty, kteří jsou napojeni na bohaté kmotry, kteří mohou díky penězům vytáhnout do vysokého úřadu kdekoho i bez politických názorů, platit mu kampaň i vše potřebné, stačí jim jistota, že bude vykonávat úřad v jejich zájmu.

Zdarma vykonávali své funkce představitelé republiky ve starém Římě, proto je obsazovali bohatí oligarchové. Demokracie se tam vytratila. I Masaryk by nemohl být poslancem za monarchie i prezidentem za republiky, kdyby tyto pozice nebyly placeny. Nebyl boháč a těžko by si cesty na parlamentní zasedání ve Vídni platil ze svého učitelského platu. Nebudou-li politici placeni, budou veřejné funkce obsazeny bohatými a případně Pražáky, protože lístek na metro je podstatně levnější než cesta z Moravy.

Platy představitelů státu rostou s platy všech lidí

Platy představitelů státu jsou odvozeny z průměrné mzdy v národním hospodářství. Rostou-li mzdy všem, rostou i představitelům státu. Pokud se platy nezvyšují učitelům, lékařům, hasičům, nerostou ani jim. Pokud by mzdy klesly, klesnou i poslancům. Vazba na mzdy všech ostatních lidí je správná. Chybou bylo, že Parlament někdy platy politiků zmrazil, výsledkem byl skokový nárůst po rozmrazení, který byl zdánlivě velký ve srovnání s meziročním nárůstem jiných platů, ale zapomíná se, že nešlo o meziroční nárůst, ale nárůst za několik roků kumulovaný díky zmrazení.

Podle zákona o platu představitelů státu je placeno asi 4 800 osob. Přes 90% z nich jsou soudci, státní zástupci a právníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dnes má 281 poslanců a senátorů menší plat než tisíce soudců a státních zástupců. Členové vlády, Parlamentu i Nejvyššího kontrolního úřadu jsou nezbytní pro demokratický stát. Náročnost pozice prezidenta či ministra je více hodna ocenění než pozice ředitelů státem ovládaných podniků, kde odměny překračují platy představitelů státu. Význam poslance není menší než ředitele odboru na ministerstvu nebo redaktorů České televize.

Útoky na platy představitelů státu jsou špatným populismem

Pokus zmrazit platy jen drobné skupinky lidí placené státem, je pokusem využít závist bez ohledu na to, jaký to může mít vliv na demokratický systém. Kritika platů politiků se v březnu 2023 ozvala od Andreje Babiše i Petra Pavla, mají zřejmě obdobné postoje k chápání podstaty demokracie, jejíž součástí jsou i platy představitelů demokratického státu. Když jsem slyšel útok prezidenta Pavla na poslanecké platy, vzpomněl jsem si na jeho kritiku populistů v nástupním projevu. Nebyla to sebekritika?

Zdeněk Koudelka