Hlavní myšlenkou konferencí je snaha přinést komplexní, celostní, ale hlavně pohled v souvislostech na problémy dnešní společnosti a snaha o nalezení a představení ideí, konceptu a reálných projektů, které tuto společnost ozdraví a přivede jí k trvalé udržitelnosti. Zásadním předpokladem pro změnu ve společnosti je primárně změna myšlení, tak abychom přemýšleli v kontextu zájmu celé společnosti za použití empatie a vědecké metody. Pokud nebude společnost uvažovat v souvislostech a strategicky v duchu trvalé udržitelnosti, tak žádný sebelepší navrhovaný systém nemá šanci na úspěšnou implementaci.


Na konferenci budete mít možnost ochutnat báječné speciality Cecílie Jílkové a také prolistovat aktuální číslo  časopisu Vědomí.

26. 4. 2014 | Impact HUB Praha | Drtinova 10, Praha 5

Jaromír Fiedler: zahájení konference (představení hnutí a jeho poslání, cíle)
Libor Mikš: Sdílená měřítka hodnot – cesta ke zdravé společnosti
Jaroslav Škvařil: Rozvoj bez hranic vědomým wellness životním stylem
Ivana Málková: Z.L.O.M. ve školství
Petr Hošek: Změna na cestě aneb jak si mě změna našla
Hana Karvašová: Našla jsem cestu

Registrace na akci: goo.gl/YIGuVd

 

Jaká je koncepce konferencí ZDAY?

Z výše uvedeného důvodu koncipujeme DVĚ konference tím způsobem, že první konference (26.4.) sebude zaobírat právě změnou ve smýšlení ve společnosti v kontextu na hodnotový žebříček, životní styl,lidské zdraví a vzdělávání. Vnímáme tyto oblasti jako spojité nádoby, které spolu velice úzce souvisí, poněvadž současná devastace žebříčku hodnot je děsivá a promítá se i do našeho zdraví a životního stylu, má vliv na nečerpaný potenciál vědeckého výzkumu a to i při současném progresivním technologickém pokroku a v neposlední řadě ovlivňuje i míru kvality vzdělávacího systému. Přerodlidského smýšlení není a nebude jednoduchý, proto jsme stanovili název konference ZDAY na: „Cestyke ZMěně“.

Druhá konference (7.6.) se bude zabývat rozborem současného stavu našich obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v lokálním i globálním měřítku v širším měřítku, představení projektů podporujících trvalou udržitelnost a představením konceptu socioekonomického systému Ekonomiky založené na přírodních zákonech/zdrojích.

[quote align="center" color="#999999"]

V květnu 2013 jsme uspořádali pilotní konferenci tohoto cyklu na téma: „Podstata současného socioekonomického systému a vize sociálních a ekonomických alternativ“. Konference měla široký společenský ohlas a níže uvádíme několik vybraných přednášejících s odkazy na jednotlivé přednášky, které na této konferenci zazněly.

Někteří přednášející konference ZDAY 2013 a jejich přednášky:

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. / Krize a její čeká specifika

PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. / Utváření sociální kritiky: Od lokální ke globální

Tomáš Hajzler /  Peníze nebo život?

Ing. Libor Malýprojekt / Hearth.net (online komunitní platforma) [/quote]