Milí přátelé, s velikou radostí Vám oznamujeme, že naše společná snaha o záchranu 40,2 ha území primárního pralesa v oblasti Napo v Ekvádoru se daří! Velkou část prostředků z celkové částky 30 000 dolarů se podařilo vybrat díky příspěvkům mnoha lidí, které projekt Života postaru oslovil. Zbývající částka nám byla bezúročně zapůjčena. Tak se podařilo požadovaný obnos na odkup půdy ve stanovený čas složit původnímu majiteli. Toto cenné území tak bude i do budoucna uchráněna před těžaři, dřevorubci a všemi, kdo sledují své vlastní zájmy na úkor pralesa!

Děkujeme vesmíru, naší Pachamamě – Matce Zemi a srdcím všech lidí, kteří svými dary pomohli a také těm, kteří podstatnou část prostředků zapůjčili, aby bylo možné zrealizovat odkup pozemku v potřebném čase.

Život postaru o.s, Augustin Grefa