Nedávno se internetem rozšířila informace o tom, že by se mohla prodloužit česká hymna. A na sociálních sítích se už objevily varianty a komentáře. S nápadem přišel Český olympijský výbor (ČOV). Výbor se novou hymnou zabýval více než rok. Základním kritériem byla délka hymny pro ceremoniální účely. Dnes hymna trvá 45 sekund, lepší by však byla délka asi 80 sekund.