Jak jsem se v sobotu večer z internetu dověděl, obul se do mého článku ŠANCI JAKO DNES LEŽ JEŠTĚ NIKDY NEMĚLA (vedle asi 20levicových webů jej zveřejnily i Halo noviny), komentátor deníku Forum 24 Jan Janďourek. Aby se mi líp usínalo, nechal jsem si přečtení Janďourkova polemického článku, uvedeného titulkem SOUDRUH NÁS POUČIL, JAK JE TO S PRAVDOU A JAK SI REAKČNÍ NOVINÁŘI HOLDUJÍ až na nedělní ráno, a abych byl upřímný, moc jsem se na tuhle prácičku těšil.


Řeknu vám, že tomu jsem tedy neporozuměl a nerozumím tomu ani teď. Kdo tedy propánajána, může za ty miliony uprchlíků, , když letadla, jež shazovala na Iráčany, Libyjce, Jemence či Syřany tisíce tun pum, měly na křídlech i trupu americké hvězdy? To snad prchaly před kobylkama a ne ne před válečnou vřavou, která se na ně z nebes snášela? Vždyť bez těch pum a bez té zkázy by žádní uprchlíci přes Středozemní moře a přes Sýrii a Turecko přece nebyli, nebylo by vší té bídy uprchlické, středovýchodní a severoafrické, i italské, řecké a souhrnně i celoevropské?

Takže kdo je za ty uprchlíky může? Že by snad Putin? Nebo ti uprchlíci sami? Anebo přece jenom ty kobylky?

A ještě, pane Janďourku, k vaší zmínce, že USA neintervenují demokratických zemích či v zemích s přijatelným režimem, což tedy znamená, že naopak intervenují zemích s režimem pro ně už nepřijatelným. Nenapadla vás v téhle souvislosti nikdy otázka, odkud asi vzali Američané své právo rozhodovat o tom, která země je demokratická, a která ne, a podle toho pak směřovat trasy svých bombardovacích letek? Cožpak oni už OSN, Radu bezpečnosti atd. už úplně vyškrtli ze svého slovníku, oni se už cítí nad ní, nebo i nad celým světem, nebo jak to vlastně je?

Mluvíte též o ruském bombardování Sýrie, o umírání starců i batolat, a v žádné části své statě jste se nedopustil tak nízké licoměrnosti, jak právě v této. Cožpak syrská vláda i syrský prezident nevzešli z demokratických voleb? A přesto, ve snaze dostat se k syrské ropě i do blízkosti východních částí Ruska, kde touží rozžíhat muslimská povstání proti ruské vládě, neudržuje už Washington celých dlouhých šest roků Washington Sýrii ve stavu válečného rozvratu a hrůzy, jakou si v dnešní Evropě stěží dokážeme představit?

Takže nikoliv, pane Janďourku, ruské nálety a možná jednotliví starci a batolata, ale desetitisíce těch starců a batolat v Sýrii má na svědomí ne Rusko, ale Amerika.

A ještě znovu k vaší poznámce, že USA nikdy neintervenují v zemi demokratické či v zemi s přijatelným režimem. Jen v tomto novém století intervenovaly USA – znovu dle P. C. Robertse – celkem v 17 zemích světa, čili zhruba každý rok v jedné zemi.

Vám, pane Janďourku, připadá ten počet přiměřený?

A už jen na závěr: Obhajovat lež tak průhlednou a na pouhý dotek prstu se rozpadající, jako je lež současná euroatlantická, musí být pro vás skutečně fuška. V tomto ohledu s vámi i s vámi všemi v branži skoro soucítím.

Lubomír Man