Andrej Babiš uveřejnil následující výzvu, kterou uvádíme v plném původním znění níže: [quote align="center" color="#999999"] Ne, tohle fakt není žádný útok na veřejnoprávní média. Jen výzva. Výzva, a taky prosba, aby novináři a politici nelhali o mém soudním sporu o obvinění ze spolupráce z StB, které je, jak určitě víte, nepravdivé.


Řízení na prvním stupni - Okresní soud BA I:

Řízení na prvním stupni proběhlo u Okresního soudu Bratislava I.

Soud provedl ve věci rozsáhlé dokazování.

Výsledkem byl rozsudek ze dne 26. 6. 2014, kterým soud žalobě vyhověl.

Soud dospěl k závěru, že evidence Andreje Babiše v tzv. svazcích StB je neoprávněná.

Proti rozsudku se Ústav paměti národa odvolal.

Řízení na druhém stupni (odvolací řízení) - Krajský soud BA:

Řízení na druhém stupni (odvolací řízení) proběhlo u Krajského soudu Bratislava.

Krajský soud věc projednal a dospěl ke stejnému názoru jako okresní soud, tedy že evidence Andreje Babiše v tzv. svazcích StB je neoprávněná.

Výsledkem byl rozsudek ze dne 30. 6. 2015, kterým soud napadený rozsudek potvrdil.

Proti tomuto rozsudku podal Ústav paměti národa dovolání jako mimořádný opravný prostředek.

Řízení na třetím stupni (dovolací řízení) - Nejvyšší soud SR:

Řízení na třetím stupni (dovolací řízení) proběhlo u Nejvyššího soudu SR.

Nejvyšší soud SR věc projednal a dospěl k závěru, že není důvod ke zrušení ani ke změně rozhodnutí nižších soudů.

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud SR dne 31. 1. 2017 vydal usnesení, kterým dovolání Ústavu paměti národa odmítnul.

Řízení u Ústavního soudu SR:

Ústav paměti národa podal stížnost na Ústavní soud SR.

Stížnost směřovala proti rozhodnutím Nejvyššího soudu SR a Krajského soudu Bratislava.

Andrej Babiš nebyl účastníkem řízení na Ústavním soudu SR.

Ústavní soud SR vůbec neposuzoval otázku, zda evidence Andreje Babiše v tzv. svazcích StB je oprávněná, nebo neoprávněná. Podstatou sporu se tedy vůbec nezabýval.

Ústavní soud SR dospěl k překvapivému závěru, že žaloba na ochranu osobnosti v tomto případě nemá směřovat proti Ústavu paměti národa.

Popřel tak dosavadní judikaturu a dlouholetou soudní praxi na Slovensku.

Na druhé straně, Ústavní soud SR nedal odpověď na otázku, proti komu by měla taková žaloba směřovat (Ministerstvo vnitra SR? Jiný orgán státu?).

Ústavní soud SR tak dne 12. 10. 2017 vydal nález, kterým zrušil předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu SR a Krajského soudu Bratislava.

Věc se znovu dostala do stádia odvolacího řízení u Krajského soudu Bratislava.

Opětovné řízení na druhém stupni (odvolací řízení) - Krajský soud BA:

Věc se vrátila na Krajský soud Bratislava.

Krajský soud je vázaný právním názorem Ústavního soudu SR, tedy že žaloba v takové věci nemůže směřovat proti Ústavu paměti národa.

Proto krajský soud bez dalšího projednávání věc ukončil. Dne 30. 1. 2018 vydal rozhodnutí, kterým žalobu zamítnul.

Zhodnocení soudních rozhodnutí:

Podstatou sporu se zabývaly jen Okresní soud Bratislava I, Krajský soud Bratislava a částečně také Nejvyšší soud SR.

Všechny tyto soudy rozhodly stejně a konstatovaly, že evidence Andreje Babiše v tzv. svazcích StB je neoprávněná. To je dokázaná skutečnost.

Ústavní soud SR se podstatou věci jako jediný nezabýval. Přinesl však průlomový právní názor, že žaloba v takové věci nemůže směřovat proti Ústavu paměti národa. A to nejen ve věci týkající se Andreje Babiše, ale ve všech podobných žalobách na Slovensku.

Důsledkem bylo, že krajský soud musel respektovat názor ústavního soudu a žalobu proti Ústavu paměti národa zamítnul.

Z dokazování a rozhodnutí soudů postupně vyplynulo, že Andrej Babiš je vedený v tzv. svazcích StB neoprávněně. Tato rozhodnutí ale dodatečně Ústavní soud SR zrušil.

Nález Ústavního soudu SR vyvolal chaos a nejistotu v tom, koho je třeba žalovat, pokud se osoba domáhá ochrany osobnosti před neoprávněnou evidencí v tzv. svazcích StB.

Ústavní soud SR ani žádný jiný soud nikdy nekonstatoval, že by byla evidence Andreje Babiše v tzv. svazcích StB oprávněná. Pokud to některá média tvrdí, je to lež.

Další postup:

Řízení tímto nekončí.

Využiju všechny dostupné zákonné prostředky, abych ve věci uspěl. Ať už proti Ústavu paměti národa, nebo proti jinému orgánu Slovenské republiky.[/quote]