Karel Machala: Půlstoletí cenzury očima osoby psavé

„Chrrrršš-psiu-hiu…. generálního chrrr ..jemníka ústředního výb… chšššššššš bzRRRR píp píp píp ..větského svazu šchhhh píp píp pššššchrrrrr!“ Osmdesátá léta. Sedával jsem často u rádia, protože to byl můj prainternet. Krátké vlny,...

karel machala