Jan Hnízdil: Teror pandemického zákona

Přijetí pandemického zákona bude tečkou za systémem parlamentní demokracie. Umožní, aby byla státní moc vykonávána prostřednictvím dekretů, vydávaných skupinou nikomu se nezodpovídajících úředníků. Naši osobní svobodu bude možné...

hnízdil covid

Jan Tománek: Prostě se jen nepodělat

Diktátor, dozorce v táboře, nebo jen ministr „demokratické vlády” si nikdy nešpiní ruce – vždycky se totiž najde někdo, kdo příkazy (které jsou samozřejmě protiprávní a protiústavní),...

jan tománek