Vláda už více než rok zásadně omezuje naše životy. Strašidla ministerské poradní skupiny se navzdory mizivým počtům skutečně nemocných předhánějí ve vymýšlení děsivých scénářů a plánují další a další restrikce a nekonečné testování. Vláda si schválila dalších 50 milionů na očkovací kampaň mladých a jejich rodičů.

Ve skutečnosti
• Soudy už týdny prohlašují jedno nařízení ministerstva zdravotnictví za dalším za nezákonné.
„NSS dvěma rozsudky zrušil další články mimořádného opatření. ‚Není možné připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví osobou obdobnou římskému diktátorovi s rozsáhlou možností regulovat lidské chování,‘ píše se v posledním rozhodnutí.“
• Pro-očkovací reklamní spoty ministerstva zdravotnictví neposkytují žádné informace, pouze útočí na emoce, jako je strach, a na vedlejší prospěch, jako je možnost navštěvovat koncerty.
„Kombinace strachu, příslibů výhod nesouvisejících se zdravím – to je něco, co zákony celého vyspělého světa zakázaly už před desítkami let,“ JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018
• Na realizaci studie, jež by vyhodnotila, jak a jestli vůbec restrikce fungují, musí neziskové sdružení profesionálů vybírat peníze od veřejnosti.
• Počty skutečně nemocných a těžce nemocných s covid-19 už týdny neznamenají žádné riziko přehlcení nemocnic, které je udáváno jako důvod restrikcí.
• Plošné očkování dětí proti covid-19 nedoporučuje německá stálá očkovací komise (STIKO) ani WHO.

Konečně někdo, kdo vyžaduje data
Berme to pozitivně. Konečně v českém chaosu, kdy je vláda schopna měnit restrikce i třikrát denně a opakovaně nařizovat nesmysly a protizákonné restrikce, jsou zde i profesionálové, kteří požadují vyhodnocování dat a nastavování pravidel podle jejich efektivnosti. Správně by takováta data samozřejmě měla požadovat vláda od svých rádců, kteří restrikce bezhlavě prosazují, avšak zdá se, že u nás stačí jakési jejich vlastní grafy, které jsou založené na odhadech (a dojmech a pocitech). Fakta netřeba.

SMIS – sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – citace z jejich webu
„Byli jsme svědky různých pokusů o modelování průběhu epidemie, ale téměř všechny prediktivní modely totálně selhaly. V současné době probíhá důležitý zápas o interpretaci efektu vládních opatření. Fungovaly lockdowny nebo ne? Zachránila vládní opatření tisíce životů nebo zbytečně poničila společnost a ekonomiku? V jakých oblastech pracujeme:

• Verifikace metod. U každé diagnostické a laboratorní metody je nutné znát její parametry – citlivost (senzitivitu) a zejména specificitu. Metody, které jsou prováděny v mnoha různých laboratořích, by měly být nastaveny pokud možno jednotně a měly by podléhat pravidelnému srovnávání. Nově zaváděné metody by měly mít správně nastavené verifikace a validace.
• Komplexní pohled na data. Data z různých zdrojů (PCR, antigenní testy, testy protilátek, testy buněčné či slizniční imunity) by měla být rozumně propojena a hodnocena společně. Pozitivní výsledek PCR testu znamená něco jiného u těžce symptomatického seniora než u zdravého dítěte. Výsledky testů je třeba vždy hodnotit v kontextu klinickém a epidemiologickém.
• Imunologická diagnostika. Imunitní systém je skvělá armáda, která má mnoho různých prostředků, jak se s vetřelci vypořádat. Tyto prostředky lze změřit a pochopit. Naše koronavirová politika se zatím o porozumění imunitní odpovědi příliš nezajímala, což je třeba změnit. Zejména v kontextu masové vakcinace je třeba vést rozumnou debatu o měření protilátek před očkováním.
• Laboratorní diagnostika jako politický prostředek? Cílená diagnostika – nikoliv plošné testování – jsou klíčem k úspěšnému řešení epidemií. Laboratoře mají být partnery epidemiologů a kliniků, ale neměly by se stát nástrojem politiků pro omezování práv a svobod. Ani prostředkem k obrovským finančním ziskům skupiny vyvolených z prostředků zdravotního pojištění.
• Porozumění založené na datech. Během epidemie vzniklo mnoho situací, ve kterých bylo třeba zkoumat účinnost nějakých opatření. K tomu je třeba provést správně nastavenou studii, sbírat správná data, navíc správným způsobem. Pak je také třeba je správně vyhodnotit. Ačkoliv lze v této oblasti čerpat z desítek let výzkumů a zkušeností, v kontextu české koronavirové response jsme v této disciplíně naprosto selhali. Místy to vypadá, že poradní orgány naší vlády vůbec netuší, že efekty opatření lze měřit.

Co chceme
• Zahájit diskusi o správně provedené studii prevalence protilátek proti koronaviru.
• Urychleně standardizovat PCR testování.
• Vyhodnotit efektivitu plošného antigenního testování ve firmách a školách.
• Zahájit diskusi o smysluplnosti očkování dětí, mladistvých a osob, které mají protilátky.

Vysvětlení studie, kterou právě nyní SMIS organizuje
V tomto školním roce byli nejdéle doma zavření studenti gymnázií. On-line výukou se mělo zabránit přenosu koronavirové infekce v populaci. Naše studie ale ukazuje, že omezení školní docházky bylo v tomto ohledu nejspíš zbytečné, velká část studentů se stejně nakazila. Odborníky z MZČR nezajímá, kolik studentů je imunních po infekci, raději mohutně podporují vakcinaci. My ve SMIS si myslíme, že je důležité vědět, kolik studentů už infekci prodělalo, jak dlouho jim přetrvávají protilátky a také kolik jich přestálo ve zdraví karanténu s nemocnými rodiči.
V červnu jsme proto provedli pilotní séroprevalenční studii na gymnáziu v Havlíčkově Brodě, které se dobrovolně zúčastnilo 200 studentů ve věku 15-19 let. Cílem studie bylo stanovit protilátky proti koronaviru a pomocí dotazníků zjistit, zda studenti nebo jejich rodinní příslušníci byli nemocní. Zajímal nás i postoj studentů k plošnému testování, nošení roušek a k dalším nařízením. Před prázdninami jsme stihli dokončit odběry krve i sběr informací z dotazníků. Protokol studie byl schválen etickou komisí a je studie je odborně zajištěna sdružením SMIS.
Výsledky pilotní studie budeme mít zpracované do konce července. Na jejich základě chceme zorganizovat další projekty na více školách. Jediným naším limitem jsou finance. Proto prosíme o podporu. Účet SMIS, na který můžete přispět, je založený u UniCredit Bank pod číslem 1429500002/2700. Variabilní symbol pro studii v Havlíčkově Brodě je 1001. Děkujeme!“

Proč SMIS podporuji?
Jako zdravotník jsem se učila, že rizika terapie nesmí převyšovat její přínos. Abychom si tím mohli být jistí, musíme efekt léčby a její rizika sledovat a vyhodnocovat. Totéž platí pro restrikce zaváděné při epidemii. Protože strašení a zákazy, které nejsou podložené daty, ubližují.

Margit Slimáková