prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. je politolog, v letech 2004 až 2013 ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, v letech 2014 až 2015 první náměstek ministra zahraničních věcí ČR, v letech 2017 až 2019 velvyslanec ČR ve Francii. (Foto: Youtube / Inovace Republiky)

Proč bez svrchovanosti není demokracie? Proč budujeme liberální oligarchii? Jaké má zkušenosti z Francie? Jak pohlíží na srůstání ekonomické, politické a kulturní moci? Jaké jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy?

Jak v roce 2014 získávali informace ke krizi na Ukrajině? Jak zpětně pohlíží na dlouhodobé řešení krize? Jakou máme koncepci zahraniční politiky?