Naprosto opominu prezidentské volební hry, kdo nás jak zatáhne do války a kdo co slibuje. Jisté ale je, že vláda Petra Fialy SKUTEČNĚ chystá rozsáhlé změny v armádních zákonech a dokonce v Ústavě.

Například BEZ schválení Parlamentu by mohla sama Vláda vyslat naše jednotky do zahraničí, nebo souhlasit s pobytem cizích jednotek na našem území.

Tolik k Ústavě – a dále jsou zde změny v jednotlivých zákonech:

Zde jsou ke stažení projednávané varianty změn v zákonech týkajících se obrany, které už vláda schválila k dalšímu projednávání se Sněmovně.

Změn je opravdu hodně, ale asi nezásadnější je přidání bodů c) a d) do odstavce 13.

Operačním nasazením se rozumí 

a) použití ozbrojených sil při obraně České republiky proti vnějšímu napadení, 
b) plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém bojovou činností, 

c) použití ozbrojených sil při jiných závažných situacích ohrožujících bezpečnost České republiky mimo její území, nebo
d) plnění úkolů ozbrojených sil při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Tedy, že může být daleko jednodušší nasazení naší armády do zahraničního konfliktu a nebo ji použít jako v bodě d) třeba při pandemii, nebo nějaké “klimatické” krizi…

Velice zajímavý je i paragraf 25.

Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu mají:

  • poslanci a senátoři Parlamentu,
  • poslanci Evropského parlamentu,
  • členové vlády, soudci Ústavního soudu,
  • prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
  • členové bankovní rady České národní banky,
  • občané ve funkcích s diplomatickými a konzulárními výsadami a imunitami,
  • hejtmani krajů, primátor hlavního města Prahy, ředitelé krajských úřadů a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy.

Takže, jak jsem několikrát psal – JEJICH KREV NIKDY NETEČE! Na to prosím nezapomínejte, až se spolu se svými blízkými budete nesmyslně hádat, jestli volit JEJICH Losnu, nebo JEJICH Mažňáka.

Těch změn je samozřejmě ohromná řada. Zvláště přibylo mnoho kapitol o přepravě zbraní po železnici a s tím spojené zákony. Celý text z vyznačenými změnami.

Ale VŠE je samozřejmě – jak říká generál i vláda – poplašná zpráva a hoax a tato zem se na ŽÁDNOU válku vůbec nechystá… A kdo by té špatné komedii nejlépe velel, než generál, že? 

Ale mladí svazáci nezapomeňte – v zákopech pak pravděpodobně wifi nebude…

Neodpustím si ještě jedno důležité video – výpověď bývalého hlavního vojenského prokurátora. Abyste měli před svým výběrem kompletní obraz “čistého” generála a jak to pravděpodobně je s jeho napojením na sovětské tajné služby a jaká je jeho skutečná vydíratelnost.

A to jak ze strany USA a NATO, tak i ze strany Moskvy.

Velice zajímavá výpověď bývalého hlavního vojenského prokurátora.

Ještě bych přidal link na stránku Ministerstva vnitra, kde jsou ke stažení OFICIÁLNÍ materiály, jak by měla vláda co nejlépe manipulovat veřejností…

Jan Tománek