Jak jsem si stěžoval na lampárně…

Motto:

Slovo lampárna se používalo pro místnost na vlakovém nádraží nebo v dolech, kde se ukládaly a čistily lampy. Obdobně se používá i úsloví jít si stěžovat na hlavní nádraží. Obě slovní spojení se užívají v případech, kdy stížnost nemá ke komu směřovat nebo je formulována jako obecný nesouhlas s určitou záležitostí a ani žádná odezva není očekávána (http://lamparna.org).

V životě už jsem toho hodně zažil. Jen tak něco mě nepřekvapí. Očkování proti Covid na Hlavním nádraží a OC Chodov, s loterií o tenisky nebo mobil, mi vyrazilo dech. Požádal jsem Etickou komisi MZD, Etickou komisi a Vědeckou radu ČLK, aby posoudily, zda je to v souladu v souladu s profesionalitou a etikou lékařské profese.

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=40344

Ministerstvo zdravotnictví zarytě mlčí. Revizní komise ČLK mi přeposlala vyjádření ředitele právní kanceláře JUDr. Jana Macha.

Právní názor na podnět MUDr. Jana Hnízdila ze dne 14. 7. 2021, pro předsedkyni Revizní komise ČLK MUDr. Janu Vedralovou

…. pokud si MUDr. Hnízdil přeje, aby jeho podnět byl řešen jako stížnost, je třeba zaslat na ústředí ČLK toto podání ve formě stížnosti a bude řešeno v souladu s Disciplinárním řádem ČLK… není v možnostech ČLK zjistit, kdo organizuje a provozuje očkovací kampaň a vakcinaci proti koronaviru na hlavním nádraží a zda organizátorem této akce je člen ČLK, případně který… ČLK může disciplinárně postihnout pouze neodborné nebo neetické jednání svého člena, nikoliv postup organizovaný kýmkoliv jiným. Z podnětu pana doktora není zřejmé, kdo je organizátorem předmětné akce, zda je to člen ČLK či kdokoliv jiný, ani blíže nespecifikuje obchodní domy, ve kterých má vakcinace probíhat. Pokud by si tedy přál, aby ČLK prošetřila případnou profesní zodpovědnost lékařů, kteří by se případně na organizace této vakcinace podíleli, musel by upřesnit údaje. JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK, 4. 8. 2021″

Pan doktor Mach mi už několikrát dobře poradil. Z podnětu jsem obratem udělal stížnost, identifikoval provozovatele očkování na Hlavním nádraží a v OC Chodov.

„Revizní komise a Čestná rada ČLK

Vážená paní předsedkyně, členové komise,
v souladu s doporučením ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Macha si dovoluji podnět formulovat jako stížnost na možné etické a profesní pochybení lékařů v souvislosti s očkováním proti covid na Hlavním nádraží a OC Chodov, s loterií o věcné ceny. V souladu s doporučením JUDr. Macha sděluji, že:

– provozovatelem očkovacího centra na Hlavním nádraží je FN Bulovka, z čehož soudím, že je v režii lékařů – členů ČLK: https://bulovka.cz/ockovani-hlavni-nadrazi

– provozovatelem očkovacího centra OC Chodov je IKEM: https://occhodov.ikem.cz/

Předpokládám, že uvedená zdravotnická zařízení odpoví na Vaše případné dotazy stran profesního zajištění.
Děkuji za sdělení výsledku Vašeho šetření. V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, 25. 8. 2021″

Odpověď předsedkyně Revizní komise MUDr. Vedralové přišla obratem.

„Výše uvedenou stížnost jsem se rozhodla odmítnout… Po posouzení Vaší stížnosti jsem shledala, že její řešení nespadá do kompetence disciplinárních orgánů ČLK. Ty vykonávají dohled pouze nad výkonem lékařského povolání konkrétních lékařů v rámci poskytování léčebně preventivní péče. Vaše stížnost se však týká zajištění očkování, které je organizováno a nařízeno Ministerstvem zdravotnictví ČR. ČLK může disciplinárně postihnout pouze neodborné či neetické jednání svého člena, nikoliv postup organizovaný kýmkoliv jiným. Stížností se disciplinární orgány ČLK nemohou zabývat, ať na tuto skutečnost můžeme mít jiný názor. Současně jsem nezjistila žádný jiný orgán, který by se mohl Vaším podnětem zabývat, možno se obrátit na Mzd.. MUDr. Jan Vedralová, 25. 8. 2021″

Změna podnětu na stížnost a identifikace provozovatelů očkování byly k ničemu. Lékařská komora v tom nic dělat nemůže. I když na „tuto skutečnost může mít jiný názor.“ Ministerstvo zdravotnictví na můj podnět nereagovalo. Jak by mohlo, vždyť tu zvrácenost organizuje a řídí. Neztrácím naději. Spravedlnost, slušnost a profesionalita určitě existují. Jen je potřeba je stále hledat.

„Vážený pan
Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel
Správa železnic

Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás, jako statutárního zástupce majitele a provozovatele Hlavního nádraží Praha, požádat o posouzení, zda očkování proti Covid v prostorách Hlavního nádraží, s loterií o tenisky nebo mobil, je v souladu s etikou a profesionalitou služeb poskytovaných Správou železnic. Korespondenci s Revizní komisí ČLK přikládám.

Děkuji za vyřízení. V úctě MUDr. Jan Hnízdil, 9. 9. 2021″