Roku 2019 Čína rozběhla technologie 5G v komerční sféře. Úspěch tohoto rozběhu s sebou přinesl v celém světě poprask, jak ve formě ohromných očekávání těch, co právě takové technologie potřebují, tak i zděšení mezi konkurencí, které se nelíbí, že za Čínou zaostávají v tak průlomovém oboru, jenž je prvním výhonkem vývojového kmene celé škály inovativních oborů, s mnoha větvemi, které se z tohoto prvního kmene rozrostou. A tak se to rozhořelo až do geopolitické bitvy rozpoutané proti firmě Huawei i Číně samotné, s obchodní válkou a šířením podivných konspirací. (Foto: Pixabay)

Čína je v zavádění těchto technologií ve světě v čele, ale i ona je vlastně na začátku, protože jde o zcela nový vývoj, v němž ještě nejsou zcela vyvinuty všechny navazující technologie, které 5G umožňuje a celá infrastruktura je vlastně ještě v plenkách.

V Číně se ale podařilo během roku 2020 rozmístit 718 000 základních 5G stanic, což je celosvětově 70%. Síť už pokrývá všechna velkoměsta a má přes 200 milionů terminálových připojení. Telekomunikační společnosti a průmyslové firmy už pracují na integraci 5G do nových inovativních systémů, které to umožňuje.

Prošlápnutí nových cestiček ale nikdy není snadné a je spojené s překonáváním řady překážek a nejinak je to s 5G technologiemi.

Spousta klíčových součástí jako speciální čipy, operační systémy mobilů a mnoho dalších je z dovozu. To tolik nevadilo, dokud Trumpova administrativa nespustila proti těmto technologiím obchodní válku.

Také se zatím 5G využívají spíše pro takové aplikace, které 4G systémy neumožňuj, než aby se jimi nahrazovaly 4G systémy, neboť ty zatím ještě mají nižší pořizovací i provozní náklady. Ani navazující technologie, které tyto systémy např. pro průmyslové využití doplňují, aby bylo plně využito jejich potenciálu, nejsou ještě v dostatečné míře vyvinuty.

Ale příležitosti vytvořené 5G se už staly tahounem vysoce inovativního navazujícího vývoje, který slibuje, že se po rozběhu stane dalším tahounem růstu.

Jde však o něco na způsob toho, co v minulosti vyvolalo postavení železničních sítí, elektrifikace atp., kdy tyto infrastruktury se staly obrovitými tahouny nového rozvoje, vzestupu produktivity a prosperity s růstem příležitostí pro další investice a možnosti obživy, když se našly vlastně modely nového ekonomického růstu. S 5G to není jiné. Je jisté, že to otvírá příležitosti pro investice do nových infrastruktur do vývoje nových použití. Gigantický nárůst přenositelnosti dat bude nabídkou pro ohromný nárůst úložišť dat a kapacit jejich zpracování a analyzování. Vzniknou nová datová centra a počítačové cloudy na vyšší úrovni.

Mění se i model užívání sítí spotřebiteli. Ti, co mají 5G spotřebovávají daleko větší množství dat než ostatní. S tím, jak se daří rozšiřovat pokrytí terminály, prudce narůstá poptávka po těchto službách a takových telefonech. V Číně už je polovina 5G telefonů celého světa, tj. přes 160 milionů. Masově se to nasazuje do všemožné mobilní techniky a internetu věcí. Což narůstá s následnou ještě vyšší poptávkou po terminálech a tak dál v sebe-posilujícím kruhu.

Tradiční průmysly a logistika se zaplňují 5G udělátky připevněnými ke kdejaké paletě a to vše ve vzájemně komunikujících sítích ve spojení s řídícími počítači efektivně to kontroluje a automaticky eviduje výrobní a logistické procesy.

Rozvoj takovýchto sítí má však své zákonitosti, k nimž je třeba při jejich budování přihlížet, ale jistě se objeví i určitá specifika charakteristická pro 5G, nicméně není od koho opisovat, Čína je v čele a bude to muset teprve objevit.

Mělo by to probíhat jako u jiných sítí v minulosti. Nejdříve bylo nutno vybudovat silniční síť a najednou přišel ohromný rozmach automobilismu s vývojem spousty nových řešení a využití motorových vozidel, takže budování 5G sítí je zatím v situaci někdejšího budování silničních sítí na počátku motorizace.

Když přišly masově 3G sítě, objevilo se zanedlouho masové využívání sociálních médií. Přišla éra 4G a teprve za dva či tři roky poté přišlo hromadné využívání krátkých videí. Je třeba budovat ty sítě takovým tempem, aby jakmile tyto nové aplikace a tato nová poptávka vznikne, byly sítě už připravené.

Právě s takovýmto vývojem Čína počítá, a tak na letošek plánuje vybudování 600 000 5G základních stanic.

Celý ten proces je v Číně již rozběhlý. Je už jasné co je třeba dovyvinout a kde vylepšit výrobní a budovatelské kapacity.

Je však třeba upřít pozornost k dosažení dalších fází ve vývoji průmyslových atp. technických aplikací a souvisejících business modelů. Proto se už usilovně pracuje na internetu věcí, řízení zdravotnictví, energetiky, logistiky – např. s chytrými přístavy, kde spolu všechny stroje a kontejnery komunikují a domlouvající s řídícími počítači. I další využití pro vzdělání, domácí spotřebu atp.

Čínský průmysl však zatím ještě nemá kapacity a dost technologií, aby budoval ty dalších s 5G sítěmi integrované aplikace. Např. není dost dodavatelů 5G čipů a všemožných modulů. Je třeba nového vývoje a budování nových kapacit, které to pokryjí.

Zatím tento vývoj táhne především telekomunikační průmysl, byla by však žádoucí integrace i s jinými odvětvími, která se s ním v tomto propojí a budou integrovat.

Také je potřebné, aby se už začala vyvíjet nová generace informačních technologií, aby bylo tohoto potenciálu včas využito s novými generacemi cloudových systémů případně i umělé inteligence atp.

Čína toto vše nechce ponechat náhodě a tak pokrytí své země 5G sítěmi a technologiemi jejich využití vtělila do svého 14. pětiletého plánu pro roky 2021-25.

Podporuje na tomto poli nový výzkum a vývoj a budování nových výrobních a dodavatelských řetězců. Půjde-li vše podle plánu, mají být do konce pětiletky 5G sítě všude. Ve městech i na venkově, v budovách i venku, u každého doma a v práci.

Spotřebitelé budou podníceni, aby přes sítě využívali videa s extrémně vysokým rozlišením, virtuální realitu, rozšířenou realitu a hráli cloudové hry. Samozřejmě, že s tím bude propojeno každé rypadlo na šachtě, vše, co se hýbe v přístavech a velkoskladech, ve službách a zdravotní péči, vytvoří se různá stavebnicová řešení, která půjde poskládat podle potřeby. Vypracují se pro to samozřejmě nové normy a prakticky veškerému průmyslu díky tomu stoupne produktivita.

Čínská 5G síť má být největší národní sítí na světě. Až dosud Čína při budování síťových, komunikačních a informačních technologií, jako ostatně většina světa nevytvářela vlastní normy, nýbrž se přizpůsobovala normám, které byly obvykle stanoveny jinde zejména v USA. V 5G technologiích už to má být jiné. Značná část celosvětových norem vznikne právě v Číně a tato země už na tom ve velkém rozsahu spolupracuje s Mezinárodní organizací pro standardizaci.