Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaSpeciál 11. září: Dvě letadla, tři pády

Sociální sítě

Reklama

Speciál 11. září: Dvě letadla, tři pády

Proč u všech všudy 11. září spadla – úhledným, organizovaným způsobem – budova Světového obchodního centra číslo sedm, kterou nezasáhlo ani žádné letadlo, ani požár, ani nic jiného?

Hans van Dijk, reportér pořadu Zembla, vysílaného v nizozemské televizi VARA, udělal veskrze rozumnou věc. V díle věnujícím se událostem z 11. září 2001 se záběry jedné z padajících budov Světového obchodního centra (WTC) vyrazil za uznávaným demoličním expertem Dannym Jowenkem.

Psal se rok 2006 a blížilo se další výročí teroristického útoku na New York. Zatímco v prvních letech se spíše pietně vzpomínalo na oběti a hrdinné hasiče, kteří nechali v budovách WTC život, pět let poté se debata významně posunula.

Ač stále stranou hlavního proudu, začaly se množit důkazy a svědectví o tom, že pádu mrakodrapů někdo pomohl bombami a strhl je řízenou demolicí. A jakkoli neuvěřitelně se tato domněnka zpočátku mohla jevit, s přibývajícími lety, výpověďmi hasičů, přeživších a především stavebních expertů se mění ve variantu nanejvýš pravděpodobnou, hraničící s jistotou.

„Je to řízená demolice, musel to dělat tým odborníků,“ tvrdil holandský majitel společnosti Jowenko Explosieve Demolitie a přední odborník na řízené demolice, jenž se podílel například na velkolepém projektu History of Structural Demolition in America (Dějiny stavební demolice v Americe), nad záběry, které mu van Dijk ukázal. Jowenko se zprvu domníval, že sleduje úmyslnou demolici jedné z poškozených okolních budov při následných pracích na Ground Zero ve dnech po útocích. „Začíná to zespoda. Jednoduše odpálili sloupy a zbytek budovy se propadl do sebe,“ pokračuje sebejistě, než ho reportér zpraží informací, že jde o záběry z 11. září. „Ve stejný den jako Dvojčata? Jste si jistý, že se tohle stalo opravdu jedenáctého? To není možné,“ kroutí hlavou zaskočený šéf demoliční firmy; příprava demolice totiž běžně zabere nějaký ten pátek či alespoň několik dní. „Ano, sedm hodin po pádu Dvojčat…“ říká mu van Dijk.

Když se po chvilce Jowenko vzpamatuje, vrací se k popisu záběrů pádu třetí budovy, která toho dne spadla – budovy označované jako WTC 7: „Je to profesionální práce, o tom nemůže být pochyb.“ – „Ale vláda říká, že budova spadla kvůli požárům,“ namítá novinář. „Tomu nevěřím. Je evidentní, že se prostě zhroutila do sebe,“ trvá na svém Jowenko. A připojuje precizní popis toho, co přesně se během pádu na videu děje a kde musely být umístěny nálože.

Tak moment. Také jste, stejně jako Danny Jowenko, netušili, že se kromě severní a jižní věže zřítil onoho dne ještě jeden mrakodrap? Nejste sami. Autor textu, ač novinář, který má v popisu práce sledovat věci veřejné, a tudíž i významná média, se o pádu WTC 7 náhodou dozvěděl až na konci roku 2011. A mnoho lidí o WTC 7 neví dodnes. Jak už jsme slibovali, manipulace a celková role médií v 11. září a událostech z něj vyplývajících si zaslouží samostatný text v některém z dalších dílů našeho seriálu; nyní se zastavme u samotné 190 metrů vysoké stavby, součásti Světového obchodního centra, která se nacházela ve zhruba stometrové vzdálenosti od Dvojčat.

 

FYZICE NAVZDORY

Dvojčata se podle oficiální verze zřítila kvůli nárazu letadel a následnému požáru. Což nás přivádí ke dvěma kruciálním otázkám. První z nich je: „Proč spadla třetí budova, do které nenarazilo žádné letadlo a která se tyčila v tak úctyhodné dálce od Dvojčat?“ Když se odpůrci vládní teorie, pejorativně označovaní jako konspirační teoretici, ptají, jak je fyzikálně možné, že se různě a asymetricky poškozená Dvojčata zřítila úplně stejným, symetrickým způsobem, přestože letadla narazila na jiné straně a v různé výšce, dostává se jim odpovědi: „Kvůli ohni zesílenému hořením leteckého benzinu, šlo o ojedinělou událost.“ Druhá otázka tedy logicky zní: „Proč se stejně symetrickým a ojedinělým způsobem zhroutila i třetí budova, kde žádný letecký benzin nehořel?“

V dějinách stavitelství spadly kvůli požáru dosud jen tři výškové budovy s ocelovou konstrukcí. Všechny 11. září 2001. Už to by samo o sobě byla jen stěží uvěřitelná shoda okolností. Právě bizarní kolaps 47patrové budovy číslo 7, kterou drželo 27 ocelových sloupů v jádru a 57 po obvodu, jež během pár sekund všechny najednou selhaly, je však na celé věci zdaleka nejpodezřelejší. Oficiální vysvětlení zde nabývá až groteskních rysů.

To, že se téměř veškerá pozornost ze strany oficiálního vyšetřování i médií soustředila na Dvojčata, dokonale zastřelo fakt, že v oficiálním příběhu popisujícím zničení této stavby, který vznikal předlouhých sedm let, nesedí a realitě neodpovídá snad jediný údaj. A jestli se mohl technicky málo zdatný laik ve složitých disputacích o tom, jak hoří nebo nehoří ocel a jak má či nemá spadnout mrakodrap, rychle ztratit a jen krčit rameny, dostupné informace o WTC 7 patří do kategorie těch na první pohled výbušných. A to doslova.

Někdejší newyorský starosta Rudy Giuliani, považovaný za hrdinu 11. září. Věděl víc, než je známo?

Velké věci se uvnitř WTC 7 začaly dít už v době, kdy Američané spali a až na jisté výjimky – ke kterým se dostaneme v příštím díle našeho seriálu – ani v nejmenším netušili, co se na ně chystá. V 6.47 ráno byl alarm v budově přepnut do testovacího režimu na plánovanou dobu osmi hodin, po kterou nedetekoval požáry. Bezprostředně po nárazu letadla do jižní věže WTC pak byla navíc odpojena elektřina a nařízena evakuace; rovněž přestal fungovat automatický hasicí systém. Proč byla nařízena evakuace, když ještě nebyla budova poškozena a lidé ze severní a jižní věže byli v té době uklidňováni a přesvědčováni, že mají zůstat v budovách? Odpověď na tuto otázku neznáme, avšak leccos napovídají pozdější události toho dne, o nichž bude ještě řeč; a také příběh klíčového svědka, jenž se o evakuaci nedozvěděl a uvnitř budovy bojoval o život.

 

BEZDŮVODNÝ PÁD

Co se tedy ve WTC 7 vlastně stalo? Víme, že na jedné straně budovy došlo k náhodnému, leč nepříliš výraznému poškození troskami z Dvojčat, jež údajně vyvolalo dva nebo tři lokální požáry. Všechny bližší budovy, například WTC 4, 5 a 6, byly poškozeny mnohem výrazněji – žádná z nich ale nezkolabovala. (K částečnému, nikoli úplnému kolapsu došlo pouze u WTC 3, které stálo nejblíž a bylo rozseknuto vejpůl; konstrukce však zůstala podle očekávání a zákonů fyziky stát.) Přesto se v 17.20, tedy sedm hodin po pádu severní věže, za 6,5 sekundy budova číslo 7 náhle a úhledně zhroutila na hromádku do vlastního půdorysu. Její téměř dokonalý volný pád snadno najdete na mnoha videích na internetu; zvlášť výmluvné je to na YouTube s názvem „WTC 7 – This is an orange“ a srovnání s jinými budovami odstřelenými řízenou demolicí.

První vyšetřovací verze, se kterou přišel v roce 2002 Federální úřad pro zvládání mimořádných situací (FEMA), se zmohla na konstatování, že „se zdá, že kolaps nastal především z důvodu požáru, nikoli kvůli poškození budovy troskami z WTC; okolnosti požárů v budově WTC 7 a jejich vliv na zřícení budovy nicméně zůstávají neznámé“. Poté byla pod sílícím tlakem pozůstalých po obětech 11. září zřízena speciální Komise pro 11. září. Komise se v roce 2004 s pádem budovy vypořádala v oficiální zprávě vskutku elegantně – zcela se vyhnula zmínce o její existenci. Dílo zkázy pak dokonal Národní institut standardů a technologií (NIST), spadající pod americké ministerstvo obchodu, který nejprve v předběžné zprávě z roku 2005 opět bez bližšího vysvětlení připisuje pád WTC 7 ohni. Jelikož tlak i zástupy odpůrců zpackaného a zpolitizovaného vyšetřování neustále rostly, NIST byl nakonec donucen vyrukovat s takzvanou zprávou finální.

Ta v roce 2008 přináší velice originální vysvětlení. Podle něj poprvé v historii došlo k „novému jevu tepelné roztažnosti“ a jde o „první známý případ požáru, který způsobil celkový kolaps výškové budovy“. Jinými slovy – ač předtím i potom hořely rozličnou (a mnohdy neporovnatelně vyšší) intenzitou desítky mrakodrapů, ani jeden z nich nespadl. Právě 11. září byl v souvislosti s kolapsem budov WTC „objeven“ nový fyzikální jev. (NIST však taktně opomněl, že požár uvedl jako příčinu kolapsu už u Dvojčat.) Zprávu pak ještě korunuje realitě naprosto neodpovídající animace, která se vůbec pádu WTC 7 nepodobá a jejíž modely a parametry NIST odmítl zveřejnit; zveřejnění by prý mohlo „ohrozit veřejnou bezpečnost“. Porovnání skutečného pádu a animace NIST najdete na You- Tube pod názvem „WTC 7 NIST Model vs. Reality“. Zajímavé skóre po sedmi letech vyšetřování…

Organizace s názvem Union of Concerned Scientists (Svaz angažovaných vědců), která spojuje vědce zabývající se řešeními palčivých globálních problémů, zveřejnila dokonce dokument obviňující Bushovu administrativu z překrucování vědy ve prospěch zaujatých politických závěrů. Na konci Bushova období bylo pod manifestem podepsáno přes 15 000 vědců, zahrnujících 52 laureátů Nobelovy ceny a 63 držitelů Národní medaile za vědeckou činnost.

Nechme tedy raději promluvit nezávislé odborníky, které nezaměstnává vláda a kteří nevydělávají na vládních zakázkách. „To, co přitáhlo moji pozornost k tématu, je rychlé selhání spojů – tempem 400 spojů za sekundu – a způsob, jakým spadla budova 7. Jediný způsob, jakým lze tohle udělat, je pomocí výbušnin,“ říká ve filmu Experts Speak Out, jejž k tématu loni natočila organizace čítající 1800 převážně stavebních expertů s názvem Architekti a inženýři za pravdu o 11. září, statik se sedmatřicetiletou praxí Steven Dusterweld.

Kromě Dusterwelda přiměl i mnoho jeho kolegů k veřejnému vystoupení právě pád třetí budovy, o kterém se dozvídali postupně až několik let po útocích.

 

"DOKONALE ŘÍZENÁ DEMOLICE"

Například demoliční expert Steve Luce byl zpočátku poněkud zmatený: „Moje první reakce u pádu Dvojčat byla, že jde o řízené demolice. Pak jsem ale uvěřil oficiální verzi, protože mi byla stále dokola vtloukána do hlavy. Pořád opakovali, že to udělali teroristi, že budovy sundala letadla… Když jsem ale viděl kolaps budovy 7, která padala způsobem volného pádu a zřítila se sama do sebe … Můj odborný názor je takový, že muselo jít o řízené demolice u všech tří budov.“ Jorn Utzon, dánský architekt, který navrhoval slavnou budovu Opery v Sydney, říká: „Víc než cokoli jiného to vypadalo jako řízená demolice.“

Robert Bowman, jaderný fyzik a šéf Vývoje moderních vesmírných programů v Carterově administrativě: „Když jsem viděl padající budovu 7, vypadalo to jako dokonalá řízená demolice. To, že v budově nebyly viditelné výraznější požáry, je to, čemu se říká nezvratný důkaz.“ Jeho kolega z oboru Daniel Barnum: „Na snímcích a videích je vidět pár malých požárů, které dokonce ani nijak neběsnily. Jak by tohle mohlo způsobit náhlý kolaps způsobem, že se stavba zhroutí do sebe? To je prostě nemožné.“ Strojní inženýrka Kathy McGradeová: „Nezvratným důkazem je symetrie. Nemůže se stát, že při asymetrickém poškození dojde k dokonale symetrickému kolapsu.“ Nebo architekt výškových budov Leslie Young: „Když jsem viděl kolaps budovy 7, nepochyboval jsem ani na chvilku o tom, že je něco špatně. Budova 7 nebyla zasažena letadlem; je zcela jasné, že byla provedena řízená demolice za použití výbušnin.“

Právě výbušniny jsou jedním z nejpádnějších důkazů demolice budovy 7, stejně jako u Dvojčat. Jejich přítomnost i tentokrát úřady, jež měly vyšetřování na starost, popřely; šéf vyšetřovací zprávy NIST Shyam Sunder dokonce prohlásil, že „videa a fotografické důkazy v kombinaci s detailními počítačovými simulacemi dokazují, že v kolapsu WTC 7 nehrály výbušniny žádnou roli“. Veřejně dostupná videa – a především stovky svědectví – však dokazují přesný opak. Tento výrok tak NIST definitivně vyřazuje ze seriózní debaty a jenom potvrzuje slova Architektů a inženýrů, ale třeba i Hasičů za pravdu o 11. září, kteří celý průběh vyšetřování označují jako jedno velké zametání pod koberec a podvod.

Kromě toho, že se v troskách WTC 7 stejně jako u Dvojčat nacházela ještě týdny po 11. září roztavená ocel, byla nejprve fyzikem Stevenem Jonesem a poté týmem nanochemika Nielse Harrita z Kodaňské univerzity v prachu ze všech tří budov vědecky analyzována i přítomnost zbytků armádní nanotermitové směsi, jež může být použita k tavení kovu a po smíchání s dalšími látkami zároveň jako výbušnina. Jedním z vedlejších produktů hoření nanotermitu je i surové železo.

Za pravdu Jonesovi a Harritovi nepřímo dala mimo jiné společnost RJ Lee Group. Vedlejší budova Deutsche Bank byla totiž kontaminována prachem provázejícím zničení WTC a pojišťovna se zdráhala zaplatit za jeho odstranění, namítajíc, že nejde o prach z WTC. Proto si banka najala tuto odbornou firmu, aby provedla studii. Výsledek? Nejenže se jednalo o prach z WTC, tento prach obsahoval i kulovité mikročástice železa. Závěr RJ Lee Group byl takový, že roztavené železo během událostí ve WTC produkovalo kulovité kovové částečky, které tvořily šest procent prachu, tedy 150krát víc kovových částic, než by bylo vůbec možné za normálních okolností. Studie rovněž tvrdí, že teploty hoření dosahovaly 1749 °C, přičemž k roztavení oceli dochází při teplotách kolem 1500 °C. Těchto teplot běžný kancelářský požár nemůže dosáhnout ani omylem. Naopak termit hoří okolo 2600 °C.

VYŠETŘOVACÍ ORGÁNY SICE PŘÍTOMNOST VÝBUŠNIN POPŘELY, ALE STOVKY SVĚDECTVÍ DOKAZUJÍ PŘESNÝ OPAK

Alarmující jsou ale rovněž zaznamenané výpovědi hasičů, reportérů či policistů. Policista Craig Bartner stál právě v těsné blízkosti budovy, když začala náHle padat: „Podíval jsem se nahoru a… ta věc začala rachotit. Začal jsem utíkat. A celou dobu jsem slyšel bum, bum, bum, bum, bum. Poznám explozi, když ji slyším.“ Detaily přidal reportér Peter Demarco z New York Daily News: „S rachotem byla vyražena horní řada oken. Pak se vysklila okna v třicátém devátém patře. Pak třicáté osmé patro. Puknutí. Další a další. To bylo všechno, co jsem slyšel, dokud se budova nepotopila ve zvedajícím se šedivém oblaku.“

 

HRA SE SMRTÍ

Existuje spousta podobných svědectví o výbuších a o tom, jak se WTC 7 zničehonic poroučelo k zemi. Pouze dva muži, Michael Hess a Barry Jennings, ale věděli, co se dělo hodiny před kolapsem uvnitř budovy. A právě jejich příběh může pomoci k objasnění otázky, proč byla nařízena evakuace v době, kdy ještě nebyla budova poškozena.

Hess pracoval jako právní zástupce města New York a Jennings byl náměstkem ředitele oddělení nouzových služeb newyorského bytového úřadu (zhruba obdoba českých krizových štábů, v originálu Emergency Services Department for NY City Housing Authority). Bezprostředně po nárazu letadla do severní věže oba muži přesně podle instrukcí v případě mimořádné situace vyrazili do Emergency Management Center (Středisko krizového řízení), kde se měli potkat se starostou Rudolphem Giulianim. Středisko se nacházelo právě v budově číslo 7, konkrétně ve třiadvacátém patře. Do kanceláře dorazili zhruba čtvrt hodiny po zásahu, tedy okolo deváté. Avšak když vstoupili do manažerského centra, nikdo tam nebyl. „Na stole stála ještě horká káva a nedojedené sendviče. Volal jsem pár lidem a jeden z nich mi řekl, ať hned odejdeme,“ vyprávěl později Barry Jennings. V tu dobu již byla naprosto netknutá budova evakuována, Hessovi a Jenningsovi však o evakuaci zřejmě zapomněli říct.

Oba muži se tak vydali k výtahu, který ale kvůli odpojení elektřiny nejel. „Když jsme se dostali z osmého do šestého patra, tak došlo k výbuchu a podlaha, na které jsme stáli, se zhroutila. Museli jsme vylézt zpátky do osmého patra. Když jsme tam dorazili, všechno bylo pryč. Byla tma a velmi horko. Byl jsem v pasti několik hodin,“ vyprávěl Barry Jennings Dylanovi Averymu, jednomu z nejznámějších „konspirátorů“, jenž rozhovor použil ve filmu Loose Change.

Ve chvíli, kdy už se zoufalí muži chystali, že projdou ohněm, přišli jim oknem na pomoc hasiči. Jenže hasiči vzápětí utekli. „To byl kolaps první věže,“ řekl Jennings. Po chvíli se vrátili, ale jakmile se pustili do zachraňování, utekli znovu – to spadla i druhá věž. „Stále jsem slyšel jenom exploze. Když k nám přišli znovu hasiči, vzali nás dolů. Zeptal jsem se, kde to jsme. Řekli mi, že ve vstupní hale. Byla úplně zničená. Když jsem šel ráno nahoru, byly tam výtahy, velký sál. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Hasič, který nás zachránil, řekl, ať se nedíváme dolů. Šli jsme po lidech. To cítíte, když jdete po lidech,“ vyprávěl klíčový svědek a dodal: „Jeden policista mi řekl, že musím utéct, že mají zprávy o dalších explozích.“ Jennings se později nervózně snažil slova o mrtvolách odvolat; jeho pozdější osud potvrzuje jeho slova o tom, že mu bylo vyhrožováno. Všechny vládní verze událostí totiž tvrdily, že ve WTC 7 nikdo nezemřel.

A právě u příběhu Jenningse a Hesse se takříkajíc láme chleba. Oba museli být zachráněni mezi 11.00 a 11.30, protože v 11.57 poskytl Hess o několik bloků dále televizní rozhovor. Tento fakt by rozmetal celou vládní teorii o požárech vyvolaných pádem Dvojčat a poškození troskami na stejné kousíčky, jako byla rozmetána budova číslo 7. K výbuchům, které NIST i nadále popírá, totiž podle Jenningse a Hesse došlo ještě před kolapsem Dvojčat, takže si asi těžko mohli splést výbuch s jinými efekty provázejícími poškození, jak tvrdí NIST.

SVĚDEK JENNINGS (53), DO TÉ DOBY ZDRAVÝ, V SRPNU 2008 NÁHLE ZEMŘEL, DVA DNY POTÉ VYŠLA OFICIÁLNÍ ZPRÁVA.

NIST celé Jenningsovo svědectví ignoroval. Tím však příběh nekončí. Jeho rozuzlení je bohužel tragické. V srpnu 2008 do té doby zdravý třiapadesátiletý Jennings náhle zemřel. Pouhé dva dny poté zveřejnil NIST svou finální vyšetřovací zprávu, jejíž závěry jsou v přímém rozporu s tím, co tento přímý svědek události vypověděl. NIST posunul časovou osu tak, aby mohl obhájit tvrzení, že nešlo o výbuchy, ale rány způsobené poškozenými troskami; podle zprávy NIST žádné exploze nebyly zaznamenány a zmínění muži byli zachráněni mezi 12.10 a 12.15. Což je samozřejmě lež, neboť Hess dával televizní rozhovor už před polednem.

O tom, jak přesně otec čtyř dětí zemřel, nebyl dosud nikdo ochoten poskytnout jakoukoli informaci. Dylan Avery, který s Jenningsem dělal onen osudný rozhovor, jenž jej pravděpodobně stál život, se pokoušel o jeho úmrtí zjistit víc, a tak si najal soukromého detektiva, jehož předcházela výborná reputace. Během čtyřiadvaceti hodin dostal Avery odpověď: „Vzhledem k informacím, které jsem odhalil, jsem usoudil, že jde o práci pro policii. Vracím vám peníze a už mě kvůli této osobě prosím nekontaktujte.“ Podezřelým úmrtím, zastrašování či vyhazovům z práce v souvislosti s 11. zářím se budeme věnovat v některém z dalších dílů. Jennings totiž není jediný. Podivnou smrtelnou nehodu měl například i v úvodu citovaný demoliční expert Danny Jowenko.

Ale vraťme se ještě k WTC 7. Jennings na tuto lež v podání NIST už nemohl nijak reagovat, například uspořádáním tiskové konference. Jak ale dopadl druhý muž, jenž byl přímým svědkem výbuchů ve WTC 7? Dva měsíce po Jenningsově smrti vystoupil v pořadu BBC „Akta spiknutí 11. září – Pravda za třetí věží“, jehož vyznění je poněkud jiné. BBC už v první, červencové verzi tohoto dokumentu s názvem „Akta spiknutí 11. září – Třetí věž“ tvrdila: „V 10.28 padá severní věž. Budova č. 7 dostává přímý zásah od padající budovy. První důkazy výbušnin byly jen trosky padajícího mrakodrapu.“ V této verzi programu dokonce předstírala, že byl Jennings v budově sám, ačkoli používá neustále zájmeno my. Říjnová verze po Jenningsově smrti už využívá svědectví Hesse, ačkoli v červencové nebyl ani zmíněn. A zatímco Hess v rozhovoru těsně po své záchraně 11. září popisoval, že „v přízemí došlo k výbuchům“, ve filmu BBC otočil: „Vím, že to bylo zapříčiněno severní polovinou severní věže padající na jižní polovinu naší budovy.“

 

BBC: ÚMYSL, NEBO OMYL?

Autor pořadu Mike Rudin tedy manipuloval informacemi ve prospěch verze, která přítomnost výbušnin nepřipouští. Navzdory faktu, že od roku 2002 se stal Hess hlavním obchodním partnerem starosty Giulianiho, jehož roli v 11. září budeme mimo jiné zkoumat příště, Rudin jej považoval za důvěryhodnou osobu, a Jenningse, který se coby nebožtík nemohl bránit, z nové verze zcela vystřihl.

Na svém blogu pak opovržlivě napsal, že „samozvaní pravdozvěstové“ obvinili BBC, že překroutila chronologii, a triumfuje: „Michael Hess v prvním rozhovoru od 11. září potvrzuje naši časovou osu...“

Jaká pak ironie, že právě veřejnoprávní BBC má na svědomí největší novinářské faux pas z událostí 11. září. V živém odpoledním vstupu 11. září totiž reportérka Jane Standleyová referuje o kolapsu sedmačtyřicetipatrového WTC 7, známého také jako budova Solomon Brothers, coby výsledku obrovského poškození troskami z Dvojčat. Její reportáž má však podstatný háček: budova stojí v pozadí vesele za ní a spadne až za dvacet minut.

Danny Jowenko, demoliční expert skeptický vůči oficiální verzi; zemřel při autonehodě

Přestože se doposud – tedy až na Dvojčata – nikdy v dějinách nestalo, že by se zřítila výšková ocelová budova kvůli požáru, a tudíž neexistoval jediný náznak, že by budova měla spadnout, nevypadá to, že by šlo o nějaké přímé úmyslné zapojení BBC do podvodů ohledně 11. září. Vše spíš napovídá tomu, že o pádu budovy novinářům řekl nějaký důležitý zdroj, který měl o tom, co se stane, podrobné informace. I z dalších záznamů, výpovědí a událostí tohoto dne je totiž jasné, že o kolapsu Dvojčat i budovy č. 7 vědělo mnoho lidí předem. Například zmíněný starosta Giuliani. Ale o tom až příště.

Milan Vidlák

Tento text vyšel v aktuálním čísle magazínu Právo&Byznys. Na pátý díl se můžete těšit zhruba za měsíc.

AC24.cz:
Po jedenácti letech, kdy česká média, stejně jako většina světových, mlčela či tvrdošíjně hájila stále neobhajitelnější verzi teroristických útoků proti obyvatelům Spojených států amerických z 11. září 2001, se ledy pomalu začínají hýbat. Novinář Milan Vidlák, bývalý redaktor Lidových novin, který nyní píše pro časopisy ZEN a Právo&Byznys z vydavatelství Mladá fronta a který spolupracuje s AC24, připravujeme o jedné z nejvýznamnějších událostí moderních dějin obsáhlý seriál. Jednotlivé texty budou vycházet v měsíčníku pro právníky a byznysmeny - Právo&Byznys a na AC24.

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+40 # Petr726 2013-04-25 14:00
Né se všim souhlasim ale jinak sou to fakta. Média nám lžou, to všichni víme a nikdo s tim stejně nic neudělá, nicméně sem rád že se nám aspoň někdo otevřít oči ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+47 # Matt 2013-04-25 14:23
Brilantní příspěvek, díky za naprosto jedinečný seriál, který nemá obdoby.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Václav 2013-04-25 14:48
Odborníci tvrdí, že to musela být řízená demolice. Tak to vidíte, myslel jsem, že to byla " řízená demokracie ", nebo snad zřízená, či zřícená ?!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Matt 2013-04-25 15:00
Foreign soldier says building 7 is going to collapse:
www.youtube.com/.../
Reporter at WTC 7: "That is the building that is going to go down next!"
www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+25 # TIR 2013-04-25 15:08
Presne na toto upozornujem uz vela rokov.
Mozu nam rozpravat a hadat sa s ludmi ze preco padli dvojicky.
Ale akosi kazdy zabuda na tretiu budovu o tej je uplne ticho !
A na jej pade sa da stavat, to proste nevyvratia ziadno !
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # aaa 2014-07-21 16:08
A hlavne sa zabuda na pentagon - totalnu frasku kde "lietadlo" spravilo malu dierku a takemr nic z neho neostalo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Winetou 2013-04-25 15:22
Pamätám si ako nám týždeň potom slovenčinárka vravela že svet bude iný. Vôbec som to nechápal, ale z odstupom času vidieť čo sa vlastne stalo... A stále sa točí.....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-66 # jaroslav rosa 2013-04-25 15:27
omg zas 11 září?
už s tím jděte do pr.....furt to vidím na očích,....
trapárna fakt.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+21 # vladan 2013-04-27 12:12
Jaroslave,ty musis poradny idiot!!!! Kdyz te nezajima jak nam vsem Americani mazou med kolem huby,tak to necti a potom hloupe nekomentuj!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # kamil 2013-09-11 16:09
Hm ze by to bylo tim ze je 11. Zari...?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jakubbem 2013-04-25 15:54
Zde je odkaz (případně se omlouvám za odkazování), je velice zajímavý a pěkně zpracovaný. Jediná škoda, že máš pouze CZ titulky, ale i tak to stačí.
www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-40 # pavel11111 2013-04-25 18:15
škoda že chcíplo tak málo američanů a jejich debilních hasičů a policajtů!!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # cembo 2013-05-12 14:28
... si blazon ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Khunas 2013-08-24 20:19
jednalo se o světové obchodní centrum můj kamarád tam přišel o oba radiče kteří tam byly a onchodní schůzce byly to Češi.

takovejdle komentář může napsat jen naprostý pako ani si nedokážete představit jakej vliv to melo na evropu
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # dusan 2013-04-25 19:10
Tak tak
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # stas 2013-04-25 19:51
Jste si jisti, ze byly vubec nejaka letadla?? zadne motory, zadne cerne skrinky a zadna turbulence....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Mino 2013-04-25 19:58
A boli vôbec dvojičky?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # stas 2013-04-25 20:14
dojičky jsou a obě tě podojí...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # corgon 2013-04-26 08:41
Podľa mňa tam žiadne dopravné lietadlá neboli, nechce sa mi to tu podrobne vysvetľovať ale stáčí aj tá skutočnosť že do veží prenikli ako nôž maslom, nič sa neodlomilo a nespadlo na zem, vôbec nespomalili pri náraze, piloti hovoria že také lietadlá nemôžu lietať tak nizko tak veľkou rýchlosťou kvôli hustote vzduchu lebo by sa trením rozpadli.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # slak 2013-04-25 20:06
Nejblbější z blbech nás chtějí dostat na svou úroveň. Mocenské nástroje díky trupelům politikům kteří jedno říkají a druhé dělají samozřejmě mají. Trochu a i víc mi to připomíná základní školství které chrlí bezmozky ovšem s rozsáhlými nesmyslnými znalostmi které z nich dělá idioty téměř dokonale tak to asi chtějí aplikovat na celou populaci.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+21 # Mohican 2013-04-25 21:43
Tak tak, školství je zakladním pilířem tohoto systému. Vyvíjí se snaha na zaneprázdnění mozku a mysli už v útlém věku věcmi a informacemi, domácími úkoly, tak aby lidé neměli dostatek času na přirozený vývoj jako lidské bytosti, místo toho je zde apel na nesmyslné věci které zužitkují pouze někteří v pořadech typu AZ-kvíz apod.
Kdyby byl člověku dán dostatečný prostor k přirozenému vývoji nestala by se z něj pouhá tupá ovce bezmyšlenkovitě konzumující už naservírované informace.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Mohican 2013-04-25 22:02
Výuka a školský systém je určen pouze pro rozvoj levé mozkové hemisféry, tedy aby se z člověka stal robot/otrok, ekonomicky výkonější to ano ale cenu lidskosti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+12 # Kicker 2013-04-25 23:15
Cituji jaroslav rosa:
omg zas 11 září?
už s tím jděte do pr.....furt to vidím na očích,....
trapárna fakt.


Bohužel největší trapárna je to, že vás to nezajímá a že na to máte blbé kecy. To že to bylo nedůsledně vyšetřováno tuší každý druhý. Bohužel zvědavost lidí jako vy je nulová a často asi věříte oficiálním vyjádření, které snad nikdy v historii nebylo zakládáno na pravdě, jako na potřebné manipulační hodnotě. Já bych se klidně pořád i ptal na smrt JFK, protože to byl taky podle mě dost zásadní okamžik v historii USA. Co byste mi řekl na to, proboha JFK, ten je už dávno po smrti, proč to řešit.. Stejně tak se pořád řeší nacisti a komunisti, proč to řešit? Odpověď už asi znáte.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # pavelblaheta 2013-04-25 23:58
Příteli, asi jste nepochopil, co tím výrokem pan Rosa myslí. Že je trapárna vůbec ještě dnes diskutovat o tom, zda pád dvou věží (tedy vlastně tří) byl dílem teroristů nebo vládního spiknutí. Protože tohle je dnes už jasné každému člověku, který má oči k vidění a uši k slyšení. Je to prostě trapné o tom vůbec hovořit a naprosto urážející otevřenou mysl, číst tu příspěvky event. trollů, kteří příp. stále obhajují ten výmysl o teroristech s noži.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # simi3 2013-04-26 08:27
Nejlépe zpracovanou knihu o tomto všem má J.Griffin,,New Pearl Harbor,, (vyšla v češtině)
Veškerá propaganda USA války pod falešnou vlajkou vyšla. Dnešní malé dítě v USA nenakreslí teroristu jinak než s turbanem:-( a to oni chtěli. Škoda, že jsou ,,turbani,, tak nedůslední a vždycky zaútočí tam kde je nejmíň lidí...proč si třeba nepočkali,až odejdou z WTC uklízečky a nalezou tam úředníci a turisti (denně cca 70tis.lidí),šak pravidelný linky letadel lítají i kolem oběda :-))) a když tedy prý selhali všechny bezpečn.složky USA ráno, nebyl by problém ,aby selhali i po obědě:-)))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # přisluhovač západu 2013-04-26 08:54
A to si vemte že podle informací blízkých vedení NOL Michaela Moora mělo původně jít k zemi mnohem víc mrakodrapů včetně Empire State building. Ale tehdejší preziden Bush udajně řekl agentum CIA: nedivočte mi tady!!!. Co se týče obětí, je pravda že na Manhattanu je doted nedostatek uklízeček :(
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # John_Pitralon 2013-04-26 10:23
Ano, to jsou psychologické operace, které se občas plánují a provádějí. Stačí se podívat na odtajněný scénář operace Northwoods:

cs.wikipedia.org/.../...

"Operace Northwoods je název tajného dokumentu, který vytvořil americký generální štáb USA v roce 1962. Dokument obsahoval návrh vojenské operace, iniciované armádou Spojených států. 13. března 1962 jej ministru obrany Robertu McNamarovi předložil předseda sboru náčelníků štábů, Lyman Lemnitzer. McNamara tento návrh ovšem zamítl. Plán viděl i prezident John F. Kennedy, osobně ho zamítl a navíc zbavil Lemnitzera velení. Operace Northwoods nebyla nikdy realizována. Po čtyřiceti letech byly její plány odtajněny.
Tento plán patří mezi tzv. false flag psy-op - psychologické operace, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění vlivem nějakého neočekávaného nebo např. traumatizujícíh o podnětu. Účelem akcí, které Operace Northwoods plánovala, bylo získat všeobecnou podporu americké veřejnosti pro vojenskou invazi na Kubu. Uvedené prostředky zahrnovaly i fingované teroristické akce na území USA proti vlastním obyvatelům, počítající s až stovkami obětí."
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Mino 2013-04-26 11:05
A kedy sa niečo také previedlo? Ze niekto dal navrh a vsetci ho poslali do haja, neznamena, ze sa tak niekedy stalo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # John_Pitralon 2013-04-26 23:25
Operace Northwoods byl oficiální plán, který se nakonec nezrealizoval, ale existují i případy, které se provalily jako třeba izraelská akce z roku 1954 - operace Susannah.
cs.wikipedia.org/.../...

"Operace s krycím jménem Susannah měla zabránit uzavření britsko-egyptsk é smlouvy o odchodu britských jednotek z oblasti Suezského průplavu a předání správy nad průplavem do egyptských rukou. Mělo se tak stát pomocí série bombových útoků na britské a americké cíle v Egyptě (kulturní a informační centra, banky, kina, knihovny), které by narušily důvěru mezi Egyptem a Západem. Vina za tyto akce měla být svalena na Muslimské bratrstvo, egyptské komunisty a na „nespecifikovan é živly“ či „místní nacionalisty“. V nastalém ovzduší nedůvěry by pak britská vláda nestáhla své vojenské jednotky od Suezského průplavu. Po odhalení akce vypukl skandál známý jako Lavonova aféra Izraelský ministr zahraničí Pinchas Lavon sice odmítl, že by o této operaci věděl, nakonec však byl nucen odstoupit. Izrael se k operaci Susannah stavěl 50 let odmítavě, v roce 2005 však prezident Moše Kacav udělil žijícím účastníkům oficiální uznání."

bystron.blog.idnes.cz/.../...

true-lies.blog.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Lukáš Vychopeň 2013-04-26 16:24
"Autor textu, ač novinář, který má v popisu práce sledovat věci veřejné, a tudíž i významná média, se o pádu WTC 7 náhodou dozvěděl až na konci roku 2011." No vida, tak to by mohl dostat výroční ocenění za zvláštní zásluhy v oblasti novinářské impotence!

Asi jako za větu "...budova Světového obchodního centra číslo sedm, kterou nezasáhlo ani žádné letadlo, ani požár, ani nic jiného". Přijde mi až tragikomické, jak jde celý ten pětistránkový elaborát shrnout ze stolu jedním triviálním Google dotazem (např. "wtc 7 on fire").
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-16 # Klicko 2013-04-26 23:55
OMG Jasně, že za 11. září může banda nasraných muslimů. Jediný kdo se snaží manipulovat lidi je AC24!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # kpt.fischkopf 2013-04-27 12:27
To sis Klicko asi špatně přečetl. :o)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Petrarci 2013-04-28 16:12
Urcite je dobre zamyslet se nad faktem, ze bezne ve WTC pracuje 4.000 zidu. V den utoku v budove nebyl ani jeden...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Lukáš Vychopeň 2013-04-29 14:42
A jaký je prosím zdroj těchto čísel?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Helion 2013-06-07 11:49
Ti nevim,ale co jsem videl video s poslednimi telefonaty lidi z WTC, tak hned tam byl jedna zidovska rodina. viz www.youtube.com/.../
a pust si 18:35 cas plus minut Jmeno Shimi, a jeho fotka i zbytek rodiny na me pusobi dost zidovsky ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Lol 2013-05-13 17:12
V dějinách stavitelství spadly kvůli požáru dosud jen tři výškové budovy s ocelovou konstrukcí. Všechny 11. září 2001.
.............................
A co Delft University of Technology v roce 2008? Dál tu konspirační blitku ani nechci číst.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Autor 2013-05-15 13:13
To jako vážně? Viděl jste pád Delft University of Technology? Spadla snad do sebe? Je na tom pádu něco podobného? Samozřejmě že ne. Došlo pouze k částečnému kolapsu, půka zůstala stát, podobně jako u WTC 3, což je v textu - pro toho, kdo chce číst - napsáno. Kdyby podobným způsobem spadlo WTC 1, 2 i 7, nikdo by nic neříkal. Co víc ještě potřebujete k tomu, abyste to pochopil?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # mhhhhhhhh 2013-06-28 02:32
tak ja vim to svoje to bolo naplanovane natreli to termitom a tim oslabili konstrukciu a to cele zoslablo a to niekolko dni pred 11 sep.2001 a potom lietadlo to nezruti su na to fakta nema to sancu zrutit aa aj keby tak by to spadlo na bok ale ne rovno do seba a po tretie ked to spadlo tak predtim asik par secund poculi ludia vybuch to vlastne odpalili usa sami na sebe aby zarobili a obsadili vtrhli do iraku je to vsetko velky plan a to svetko za poslednych 300 rokov co spravila usa vim to svoje ak ceco chcete vedit alebo viete napiste na lukas-reper1@azet.sk dakujem
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Copyright 2017 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás