Západní státy jsou pobouřeny politikou Ruska ohledně Severní mořské cesty, ale nemohou s tím nic udělat. Napsal novinář Felix Eick v článku pro německý list Die Welt. (Foto: : Public domain / ViktorKorrektor)

Autor připomněl, že ruský prezident Vladimir Putin v březnu schválil novou Arktickou strategii na období do roku 2035, která předpokládá aktivní ekonomické osvojení regionu.

„Kreml chce rovněž zalidnit zasněžený Dálný sever, sotva vhodný pro hospodářskou činnost, a stará se o vojenskou ochranu svých hranic, jež se rozšiřují kvůli globálnímu oteplování,“ tvrdí Eick.

Novinář má za to, že Rusko nemá nárok na Arktidu, i tak ale tento prostor používá pro manévry: požaduje poplatky za použití Severní mořské cesty a v budoucnu hodlá poskytovat povolení k plavbě pouze lodím „domácího loďstva“, tedy postaveným v ruských loděnicích a plavících se pod ruskou vlajkou.

„Na Západě jsou pobouřeni, ale nemohou nic udělat, protože Moskva kontroluje tuto obchodní cestu. Cizí lodní společnosti jsou nuceny přiznat její faktický monopol, a to i kvůli přítomnosti ruských ozbrojených sil v tomto regionu,“ píše autor článku a připomíná, že výhradní ekonomický prostor Ruska leží 200 km na sever od jeho výsostných vod a zahrnuje větší část Severní mořské cesty.

Loni v prosinci vstoupily v platnost změny v Zákoníku obchodní mořeplavby, podle kterých mají lodě pod ruskou vlajkou výhradní právo na mořskou dopravu uhlovodíků vytěžených na ruském území a naložených na lodě ve vodách Severní mořské cesty do prvního místa vykládky nebo překládky. Totéž se týká dopravy ropy, zemního plynu, včetně toho zkapalněného, a také plynového kondenzátu a uhlí.

Podle výnosu ruského prezidenta Vladimira Putina, podepsaného v roce 2018, má doprava nákladů po Severní mořské cestě dosáhnout do roku 2024 50 milionů tun ročně. Za účelem zajištění růstu dopravy nákladů Severní mořskou cestou Rusko aktivně rozšiřuje flotilu atomových ledoborců, která nemá ve světě obdoby. Dne 21. října byl například spuštěn na vodu přední atomový ledoborec projektu 22220 Arktika. Dvě další podobné lodě budou uvedeny do provozu v letech 2021-2022.

Americké ministerstvo obrany loni Kongresu představilo Arktickou doktrínu mající za cíl zablokování ruské Severní mořské cesty. V doktríně se uvádí, že Arktida „má bezprostřední vztah k národní bezpečnosti USA“. Hlavní úkol Washingtonu spočívá v „nasazení smrtelnější, stabilnější, pružnější bojové skupiny, která je s to zajistit konkurenční převahu v tomto klíčovém regionu“.

V květnu roku 2020 poprvé za 25 let vyplul do Barentsova moře oddíl bojových lodí Šesté flotily vojenského loďstva USA. Podle oficiální zprávy Pentagonu má za cíl „zajištění bezpečnosti ve složitých přírodních podmínkách a podporu volné navigace a nepřetržité spolupráce spojenců“.

Ruské ministerstvo zahraničí již dříve učinilo prohlášení, že členské státy NATO pokračovaly pod rouškou obviňování Ruska z „militarizace“ Arktidy v budování tamního vojenského potenciálu. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že snaha NATO ukázat sílu zvýšením intenzity výzvědných aktivit paktu u ruských hranic vzbuzuje znepokojení Moskvy.

Zdroj:  welt.de