Mezinárodní skupina vědců zjistila, že k převrácení zemského magnetického pole by mohlo dojít náhle, a to by se pak mohlo stát katastrofou pro země, v nichž jsou rozšířeny a používány digitální technologie. Informovala o tom publikace Science Alert.

Předpokládá se, že inverze polí probíhá několik tisíc let a vede ke krátkodobému prudkému oslabení magnetického pole Země. V konečném důsledku pak toto kosmické záření, které je škodlivé pro živé organismy i pro elektronické technologie, dosáhne i povrchu planety.

Vědci se snaží identifikovat znaky, které by nás mohly varovat před převrácením polí. Nicméně nový výzkum odhalil, že inverze může být náhlým a nepředvídatelným jevem.

Vědci analyzovali uspořádání krystalů magnetitu v stalagmitové jeskyni, která se nachází v čínské provincii Kuej-čou. To jim umožnilo určit vlastnosti inverze polí a změny síly magnetického pole, k nimž došlo asi před 100 tisíci lety.

Ukázalo se, že zhruba před 98 tisíci lety došlo k inverzi, která trvala asi 200 let. Podle vědců je toto krátké období až šokující.

Dříve se totiž odborníci domnívali, že mezi inverzemi uplynou minimálně desítky tisíc let. Je tedy málo pravděpodobné, že by tyto změny v magnetickém poli, pokud by probíhaly nyní, mohly být předpovězeny.