Afrika spočívá na dvou tektonických deskách. Většina afrických zemí sedí na africké desce, které se často říká Nubijská deska, aby nedocházelo ke zbytečným záměnám. (Foto: Kenya TV)

Několik východoafrických zemí však sedí na somálské desce. Obě desky se od sebe neustále vzdalují a pomalu trhají Afriku.

Důkazy tohoto rozpadu můžeme vidět v Keni, kde vytvořil hluboké a dlouhé údolí zvané Keňská příkopová propadlina.

Skládá se z několika údolí zvaných Východoafrická příkopová propadlina. Údolí se náhodně objevují na území dlouhém 2 900 km přímo v místě, kde se obě desky stýkají.

This image illustrates why the rift is happening.
Tento obrázek ilustruje, proč k trhlině dochází.

Východní Afrika se po jejich definitivním odtržení oddělí a stane se novým kontinentem. Zatím způsobují řadu zemětřesení a sopečnou činnost, protože se od sebe vzdalují.

Dne 19. března 2018 pohyb desek dokonce způsobil v Keni trhlinu širokou 15 metrů a dlouhou několik kilometrů.

East Africa is slowly breaking away from Africa
©Ulrich Doering/Alamy/livesicence – Východoafrický rift u Engaruky v Tanzanii.

Některé zdroje však tvrdí, že údolí ve skutečnosti vzniklo spíše erozí půdy než pohybem tektonických desek.

Není však důvod k obavám. Rift probíhá pomalu a bude trvat miliony let, než se Afrika definitivně rozpadne.

Zdroj: afrinik.com