Podle nového vůdce německé strany Zelených, Němci jako lid neexistují, a tudíž je nelze zradit (ačkoliv pořád ještě nějak mohou diskriminovat ne-Němce).

Z Voice of Europe:

V interview s Informer na videu nový vůdce strany Zelených Robert Habeck pronáší kontroverzní poznámky popírající představu Německého lidu, hlásí noviny Junge Freiheit.

Když byl Habeck tázán ohledně konceptu zrady, tak řekl:

„Zrada lidu, to je nacistický koncept. Žádný lid přeci neexistuje, a v důsledku toho, tedy žádná zrada lidu existovat nemůže. 

Prohlašovat něco takového je projevem hněvu, takže to tedy může být opravdu rozdělující společnost, diskriminující a zkázonosné.“

Tyto poznámky rozhněvaly prezidenta pravicové strany AfD Jörga Meuthena, který na to rychle reagoval:

„Samozřejmě, že Němci existují, stejně jako existují Italové, Španělé, Francouzi a Turci. Strana Zelených zatím ještě nesplnila svůj zkázonosný úkol, kterým je zničení hranic.“

„Náš lid přežil horší ideologie a nemá zapotřebí se bát pseudo-intelektuální ismalofilie povýšenecky vnucované Německému lidu,“ dodal.
Také levičáci v Americe podobně tvrdí, že žádní běloši neexistují, přičemž podporují rasově založené stmelující akční shromáždění, na která nejsou „bělochům“ přístupná.
Fascinující, jak to funguje!

Redakční poznámka AC24.cz: K pochopení těchto výroků německého Zeleného politika je třeba si uvědomit určitý specifický německý koncept. V Německu se v rámci humanitních věd školských osnov vyučuje koncept tzv. „iluze národa“. Že ač to trochu může vypadat, že něco jako národ fakt existuje, tak je to ve skutečnosti nerealistická iluze. Student třeba sociologie, který by v Německu neuměl vysvětlit, že existence národa je jen iluze, by letěl od zkoušky. Takže s konceptem, že národ je jen iluze sprostého nevzdělaného lidu, kterou umí každý intelektuál vědecky vyvrátit, je tam obeznámen každý vzdělanec. V tomto kontextu by tedy výrok Zeleného politika neměl překvapovat, a také bychom měli očekávat, že tyto doktríny podsouvané jako věda se brzy stanou součástí školních osnov i u nás. Zrovna tak bychom měli jako u všech těchto postmoderních konceptů očekávat, že jejich propagátoři s nimi budou zacházet jako se samo-naplňujícím proroctvím a budou se snažit postmoderní společnost restrukturalizovat tak, aby se národy přeměnily jen v iluze a přestaly fungovat jako společenská realita.

Chris Menahan

Zdroj: informationliberation.com