Většina vojáků se otočila zády k Bidenovi, když jeho kolona vozidel projížděla kolem… (Foto: Telegeram)