Britští vědci vypočítali pravděpodobnost nalezení planet podobných Zemi v raných stádiích jejího vývoje, kdy magmatický oceán pokrýval celý povrch planety. Výsledky jsou publikovány v The Astrophysical Journal. (Foto: Bandcam)

Při zkoumání exoplanet se planetologové zaměřují na hledání těles podobných Zemi s potenciálně obyvatelnými podmínkami. Vědci ze Sheffieldské univerzity ve Velké Británii ve své nové studii ukázali, že šance na nalezení planet podobných Zemi v raných stádiích jejich vytváření jsou mnohem vyšší, než se dříve myslelo.

Autoři provedli srovnávací analýzu mladých hvězd Mléčné dráhy s podobnými objekty v jiných oblastech vzniku hvězd za účelem ověření teoretických konstrukcí. Vědci se rozhodli zjistit, zda to, do jaké populace hvězdy patří, ovlivňuje pravděpodobnost vzniku planet podobných Zemi.

Ukázalo se, že pravděpodobnost nalezení ve hvězdách, jako je Slunce, takzvaných planet magmatického oceánu, je dost vysoká. Srážky s jinými menšími tělesy způsobují, že se tyto mladé planety zahřívají natolik, že se jejich povrch mění v roztavenou horninu.

„Magmatické oceánské planety je možné nejsnadněji nalézt poblíž hvězd, jako je Slunce, které jsou dvakrát těžší než středně velká hvězda,“ uvádí tisková zpráva univerzity slova vedoucího výzkumu Richarda Parkera z odboru fyziky a astronomie. „Tyto planety vyzařují tolik tepla, že můžeme pomocí infračervených teleskopů nejnovější generace pozorovat záři z nich vycházející.“

Zdroj:  iopscience.iop.org