Vědci pod Thwaitesovým ledovcem v Antarktidě objevili rekordně teplou vodu, což svědčí o aktivním tání ledovců jižního kontinentu. Píše o tom portál Newyorské univerzity. (Foto: Youtube)

Thwaitesův ledovec v západní Antarktidě je znám rychlým pohybem směrem k oceánu. Ze součásti antarktického ledového příkrovu se mění v šelfový ledovec, který se může ve kteroukoli chvíli odlomit, což hrozí zvýšením oceánské hladiny v globálním rozsahu.

Vědci pracující v rámci mezinárodního projektu MELT, jehož cílem je pochopení procesů pod Thwaitesovým ledovcem, informovali o dalším objevu.

Na začátku ledna 2020 provrtali vrt o hloubce 600 metrů a diametru 35 centimetrů a dali do něj přístroj na měření parametrů stavu vody pod ledovcem: teploty a turbulence.

Přístroj v místě, kde ledovec sklouzává z pevného kontinentálního základu do oceánu, zaregistroval vrstvu rekordně teplé vody, 2 stupně Celsia. Podle jejich názoru je právě tato teplá voda pod ledovcem hlavní příčinou jeho urychleného pohybu směrem k oceánu.

„Teplá voda v této části světa, jakkoli vzdálené, musí být pro nás všechny varováním před potenciálními globálními následky způsobenými změnami klimatu,“ cituje univerzitní zpráva pro tisk jednoho z vedoucích projektu MELT Davida Hollamda. „Když tato voda způsobuje tání ledovců v Antarktidě, pocítí lidé změny mořské hladiny v obývaných částech světa.“

Vědci považují Thwaitesův ledovec za nejzranitelnější místo v soustavě antarktických ledovců. Nynější přínos Thwaitesova ledovce ke globálnímu zvýšení hladiny oceánu činí přibližně 4 %, ale v případě jeho sesunutí může hladina světového oceánu stoupnout téměř o jeden metr, což je vážné nebezpečí pro četné pobřežní hustě obydlené oblasti.

„Skutečnost, že taková teplá voda byla objevena v místě styku ledovce s kontinentální pevninou, svědčí o tom, že tání a pohyb ledovce budou stále silnější, což může mít obrovské následky pro globální zvýšení hladiny moře,“ řekl profesor Holland.

Vědci zjistili, že pro vodní vrstvu pod ledovcem je příznačná nejen zvýšená teplota, ale také silná turbulence, která pouze urychluje tání. Následkem turbulence je smíšení sladké sněhové vody ledovce se slanou oceánskou vodou.