Mezinárodní skupina geofyziků objevila pod antarktickými ledy stopy po starobylých kontinentech. Informoval o tom vědecký portál Live Science.

Vědci pořídili trojrozměrnou mapu zemské litosféry a porovnali údaje z družice Evropské vesmírné agentury GOCE, která sbírala informace o gravitačním poli Země v letech 2003 až 2013, s údaji z jiných přístrojů. Takto se jim podařilo prozkoumat „slepou zónu", za níž se pokládala Antarktida po dlouhou dobu.

„To, co vidíme, nás vrací do dob rozpadu superkontinentu Gondwany a poukazuje na spojení Antarktidy s okolními kontinenty," podotkl vedoucí autor studie, geofyzik Kielské univerzity Jörg Ebbing.

Vědci zjistili, že některé oblasti Východní Antarktidy jsou spojeny s pravěkým kontinentem Gondwanou, který zahrnoval Afriku, Indii, Austrálii a také Jižní Ameriku. Gondwana vznikla koncem prekambria (před 750 až 540 miliony lety) a rozpadla se před asi 180 miliony lety.

Podotýká se rovněž, že zemská kůra je v Západní Antarktidě značně tenčí než ve Východní.

Zdroj: snews.com