Kdyby někdo navrhoval, že by se mikro-roboti tvaru pavouků měli nasazovat, aby žili lidem pod kůží, tak by ho lidé mohli považovat za blázna. Avšak od lidí se možná opravdu bude chtít, aby je pod kůží měli, protože by mohli pomoci napravit tělo, když by přestalo fungovat, jak má.

Měkcí, hebcí mikro-roboti by mohli provádět úkoly, jaké lidé nemohou

Dotyční roboti jsou pavoukovití mikro-roboti vyvíjení výzkumníky, kteří doufají, že jejich výtvory by mohli jednoho dne lézt lidským tělem. Takoví roboti jsou měkcí, jsou hebcí a ohební a navíc vypadají skoro jako pavouci. Ač zatím ještě k dispozici nejsou v takové podobě, aby se procházeli člověkovi v těle, tak jejich budoucí verze mohou být schopné plnit úkoly, které by lidé provádět nemohli.

Aby takové roboty vytvořil, funguje už tým robotiků pracující ve Wyss institutu pro biologicky inspirované inženýrství, na Harvardově univerzitě, na Boston University a na Fakultě inženýrství a aplikované vědy Johna A. Paulsona při Harvardu.

Nové procesy výroby znamenají, že takoví roboti mohou být jen milimetry velcí 

Ten tým se dal dohromady, aby vytvářel mikro-roboty pomocí nových výrobních procesů, které jim umožňují zhotovovat stroje o rozměrech milimetrů, přičemž jednotlivé jejich složky jsou jen mikrometrové. Není to poprvé, kdy byli vyrobeni roboti těchto rozměrů. Avšak roboti stejných rozměrů v minulosti nebyli tak dynamičtí. Ten tým, aby se s takovým robotem předvedl, tak udělal pavoučí robůtky, kteří jsou průhlední a dělaní podle vzoru australského pavouka maratus volans patřícího mezi skákavky.

Asistent profesor Rommaso Ranzani z Boston University k tomu říká:

„Nápad zkonstruovat a vyrobit měkkého robota inspirovaného tou australskou skákavkou vychází z faktu, že tento malý členovec ztělesňuje spoustu nevyřešených výzev měkké robotiky.“ Řekli jsme si: „Fakt to není ani centimetr široké, má to tvarové prvky i mikronových rozměrů, dobře definovanou trojrozměrnou strukturu a velký počet nezávisle řízených stupňů volnosti v jen pár centimetrech šířky. Navíc je pro ně charakteristický krásný barevný vzor. Viděli jsme v tom příležitost zlepšit výrobní schopnosti měkké robotky malých rozměrů a předvést schopnosti našich výrobních procesů.“

Tým tedy přišel s přístupem jak provést výrobu zvanou „Morph“ rovněž známou jako Mikro-fluidní origami pro re-konfigurovatelnou pneumatiku/hydrauliku (Microfluidic Origami for Reconfigurable Pneumatic/Hydraulic). Aby takového robota udělali, tak výzkumníci složili 12 vrstev elastického silikonu, aby zhotovili nohy, břicho a torzo tohoto pavoučího robota. Pak použili procesy, k nimž patřilo i laserové mikro-obrábění, aby zajistili, že rozměry budou přesné.

Tento proces vede k robotům, kteří napodobují pavouky ze skutečného života

Vzniklý mikro-robot dovede ohýbat své klouby a hýbat svýma nohama. Dovede i zvednout si břicho, jak to opravdu tyto živé skákavky dělají. Ten pavouk funguje tak, že vstřikuje hydraulickou kapalinu dutými kanály tekoucími z břicha do pavoukových nohou.

Tento tým věří, že výrobní proces takových robotických pavouků by jednoho dne mohl vést k mikro-robotům s měkkými a dynamickými těly schopných provádět uvnitř lidského těla lékařské zákroky, jaké jsou nesmírně delikátní. Takoví roboti by rovněž mohli provádět průzkumné a záchranné mise, které jsou pro lidi příliš nebezpečné.