Astronomové čínské Národní astronomické observatoře (NAOC) objevili hvězdu s anomálně vysokým obsahem lithia (Li). Informuje o tom časopis Nature Astronomy.

Je známo, že lithium nedokáže dlouho existovat v hlubokých vrstvách atmosféry hvězd kvůli vysokým teplotám. V horkých červených gigantech má být tento prvek obsažen ve velmi malém množství.

Ale v roce 1982 objevili astronomové první červený gigant s vysokým obsahem lithia, což odporovalo stávajícím modelům evoluce hvězd. Během tří posledních desetiletí bylo objeveno pouze 150 podobných objektů.

Vědci objevili hvězdu TYC 429-2097-1, která má největší obsah lithia ze všech známých hvězd (А = 4,51), píše Nature Astronomy. Je přibližně tisíckrát vyšší než obvykle (А = 1,5).

Syntéza lithia ve hvězdě se vysvětluje mechanismem Camerona & Fowlera, který působí přes syntézu atomu beryllia (Be) z hélia tam, kde pro lithium je příliš vysoká teplota.

V důsledku konvekce se Be dostává na povrch, kde se ve studenějších podmínkách mění v lithium. Ale v gigantických hvězdách potřebuje tento mechanismus dodatečné promíchávání vrstev.

Výsledky modelování zároveň ukázaly, že právě tento proces zajišťuje obsah lithia v TYC 429-2097-1.

Zdroj: nature.com