S kvalitou ukrajinského obilí dodávaného do Maďarska jsou vážné problémy. Předchozí obavy nyní potvrdily výsledky celostátního šetření koordinovaného Národním úřadem pro bezpečnost potravinového řetězce (Nébih), které probíhá od února. (Foto: Fickr)

Mezi obilím uskladněným v Maďarsku a nakoupeným z Ukrajiny je spousta položek, které nelze uvádět na trh v souladu s přísnými předpisy Evropské unie a Maďarska o ochraně rostlin – vysvětlilo ministerstvo zemědělství.

GMO kukuřice a chemikálie ve všech množstvích

Při vyšetřování ukrajinského obilí od února úřady v několika případech zjistily kontaminaci sóji a kukuřice mykotoxiny, ale mezi šaržemi se našly i obiloviny kontaminované pesticidy.

Odborníci rovněž zjistili kontaminaci GMO v některých zásilkách kukuřice. Geneticky modifikovaná kukuřice byla zabavena a šarže budou zničeny.

Během testů byla nalezena také kukuřice kontaminovaná infikovanými semeny. Obalené osivo obsahuje chemické látky a další prostředky na ochranu rostlin, které mu dodávají větší odolnost a napomáhají tak vzcházení rostlin. Tyto syntetické látky zároveň znečišťují životní prostředí, přispívají k úhynu včel a dalšího hmyzu a lze je zjistit i v produktech, což znamená, že při konzumaci škodí i lidskému organismu.

Ministr zemědělství István Nagy v únoru nařídil přísné kontroly kvality a bezpečnosti potravinového řetězce u obilí dováženého z Ukrajiny do Maďarska. Odborníci na vzorky odebrané z položek nalezených ve skladech obilí:

  • Provedli testy na obsah reziduí GMO a pesticidů a toxinů,
  • kontrolovali také skladovací podmínky, případnou přítomnost skladištních škůdců,
  • a také sledovatelnost.

Problémy mohou být i s ukrajinskou moukou

Vnitrostátní kontroly se týkaly nejen nezpracovaných obilovin, ale také pšeničné mouky ukrajinského původu dovážené do Maďarska, protože i její kvalita vzbuzovala obavy. Kontroly mouky jsou rozsáhlé

  • na obsah popela přepočtený na sušinu,
  • až po obsah vlhkosti,
  • pro skupinu pekařských hodnot,
  • na obsah pesticidů
  • a radiologická vyšetření.

Použití kontaminovaného zrna je zakázáno

Maďarské podniky používající ukrajinské obilí jsou přímo odpovědné za to, že budou používat pouze obilí, které je v souladu s předpisy EU a vnitrostátními předpisy. Kontaminované suroviny zjištěné při testech se nedostaly k maďarským spotřebitelům – dodalo ministerstvo zemědělství.

Nébih již dříve informoval Napi.hu, že v Evropské unii

Platí zákaz používání 22 účinných látek, které jsou na Ukrajině povoleny.

To však neznamená, že by mohl být zaveden zákaz dovozu účinných látek, pokud je jejich hodnota nižší než limit MRL stanovený nařízením EU.

Pokud je plodina kontaminována látkou, která je v EU nebo v Maďarsku zakázána nebo není povolena, je z hlediska bezpečnosti rozhodující tzv. maximální limit reziduí, tj. limitní hodnota povoleného přípravku na ochranu rostlin. Plodiny kontaminované pod hodnotou MRL mohou být legálně dovezeny do EU, a to i přes zákaz účinné látky v EU.

Zdroj: hungary.postsen.com