Řetězci rychlého občerstvení Chiken Liken v Jihoafrické republice bylo nařízeno, aby stáhnul nově natočené reklamní video. Na daném spotu je totiž africký průkopník, který v 17. století dobývá Evropu. Asociace reklamy, podle bbc.com, prohlásila, že kolonialismus byl pro Afričany traumatickou záležitostí a nepatří k tématům otevřeným pro vtipkování. (Foto: Wikipedia)

Řetězec Chiken Liken se však domnívá, že cílem reklamní kampaně bylo posílení hrdosti Jihoafričanů.

Příběh, který se v daném reklamním spotu odehrává, pojednává o příjezdu holandského mořeplavce Jana van Riebeecka do JAR v roce 1652. Vypovídá také o počátku procesu kolonizace této země. Na videu je zobrazen mladý Afričan, Big Mjohnana, který v roce 1650 opouští svou vesnici, aby naplnil svou touhu po dobrodružství, uvádí portál.