Spojené státy si vyhrazují právo odvolat oznámení o odstoupení od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) před uplynutím šestiměsíční lhůty, pokud se Rusko vrátí k ověřitelnému dodržování dané smlouvy. Oznámil to americký velvyslanec v Ruské federaci, John Huntsman.

„V důsledku kroků z ruské strany Spojené státy oznámily Rusku, že pozastavují své závazky vyplývající z dané smlouvy. Spojené státy rovněž oznámily odstoupení od smlouvy INF po uplynutí šestiměsíční lhůty dle podmínek dohody. Spojené státy si dále vyhrazují právo zrušit oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty šesti měsíců. Tento krok budou USA připraveny učinit, pokud se Rusko navrátí k úplnému a ověřitelnému dodržování dohody," napsal ve svém příspěvku velvyslanec.

„Rusko realizovalo letové zkoušky 9M729 na vzdálenost, která výrazně přesáhla 500 kilometrů. Spojené státy poskytly Moskvě velké množství informací, které potvrzují porušení dohody, včetně zeměpisných souřadnic a termínu realizace zkoušek. Rusko však nadále popírá, že se dopustilo neoprávněného jednání," vysvětlil velvyslanec.

Rusko opakovaně uvedlo, že striktně dodržuje své závazky vyplývající ze smlouvy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že Moskva má na Spojené státy velmi důležité dotazy, které se týkají toho, jak oni sami danou smlouvu dodržují.

Podle něj jsou tato obvinění USA vůči Moskvě nepodložená. Dále Lavrov dodal, že raketa 9M729, o níž Washington pochybuje, byla testována v rozsahu, který smlouva povoluje.