Ukrajina vyzývá k vojenské službě záložníky ve věku od 18 do 60 let, píše Reuters. (Foto: Flickr)

„Výzvy se budou týkat záložníků od 18 do 60 let. Bude se jednat o důstojníky, vojáky i poddůstojníky. Maximální doba služby představuje jeden rok,“ uvádí se v publikaci.

Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera, 22. února, ve svém projevu k národu oznámil, že nyní není potřeba všeobecná mobilizace.

Je potřeba doplnit armádu, proto je vyhlášena výzva pro záložníky.

Podle generálního štábu záložníci operační zálohy budou sloužit v těch vojenských útvarech a plnit ty úkoly a v rámci těch specializací, ve kterých absolvovali službu doteď a podepsali smlouvu o službě v operační záloze.

Povolanému záložníkovi bude ponecháno pracovní místo a průměrný měsíční plat.