Systematická infiltrace postupuje, nejsou zasaženy pouze policie a soudnictví, kurdsko-libanonské klany se snaží rozšířit svůj vliv na imigrační úřady, přijímací úřady nebo úřady práce. (Foto: Wikimedia)

To lze také popsat jako „pochod institucemi“ a kvóta imigrantů připravuje cestu, pokud jsou v určitém okamžiku všechny orgány v klanu, nemusíte již mluvit o infiltraci nebo vlivu.

Ve všech částech německého státu je infiltrace a tolerantní lidé to teprve teď zjišťují,  ale někteří si ani nevšimnou trojských koní.

Kurdsko-libanonské klany se stále více snaží proniknout do imigračních úřadů, přijímacích úřadů nebo pracovních středisek.

Uvádí to „Kölner Stadt-Anzeiger“ a cituje se z rozhovoru s Oliverem Huthem, místopředsedou Německé asociace pro vyšetřování trestů (BDK).

Organizovaný zločin stále více ovlivňuje veřejnou správu. Buď úplatek, nebo jiné výhody, řekl Huth.

o platí pro klany, ale také pro mafii. Pro klany je to podobné mafii: „Existují lidé z úřadů, kteří prozrazují vnitřní informace,“ řekl.

Huth je pro vytvoření zvláštních trestních tribunálů pro řešení trestných činů klanů.

Severní Porýní-Vestfálsko je „zdaleka nejvíce zasaženo klanovými postupy“, objasnil.

Zdroj:  politikstube.com