Experiment s bezpodmínečným příjmem ve Finsku selhal. Lidé se nesnažili vyvíjet aktivitu, nehledě na garantovaný příjem. Ovšem ti, kdo peníze dostávali, se podle informací cítili více šťastní.

Pokus začal v roce 2017. Okolo 2000 lidí dostávalo měsíčně 560 euro, které nemuseli danit. Jednalo se o pokus, jak zjednodušit sociální systém a snížit nezaměstnanost.

Předběžná zpráva, která byla publikována v pátek finským systémem sociálního zabezpečení Kela ukazuje, že vliv experimentu na nezaměstnanost a samo-zaměstnanost není prakticky žádný.

​Nehledě na to lidé, kterým byly peníze vypláceny, sdělili, že se cítili šťastněji a méně ve stresu ve srovnání s kontrolní skupinou. Tu tvořili lidé na klasické sociální podpoře.

„Adresáti bezpodmínečného příjmu vykazovali menší množství stresových symptomů a méně problémů s koncentrací a méně zdravotních problémů ve srovnání s kontrolní skupinou," prohlásila Minna Ylikännö, která v Kele vede výzkum.

​„Také si byli více jisti ve své budoucnosti a jejich schopnosti ovlivnit sociální dění," dodala Ylikännö.