Mezinárodní skupina vědců vedená odborníky z Národní výzkumné technologické univerzity MISiS oznámila vyléčení 100 % myší s rakovinou střev pomocí preparátu založeného na nanočásticích kobaltového feritu. (Foto: Needpix)

K léčbě byla použita technologie léčby onkologických onemocnění založená na hypertermii – zahřívání nádoru na určitou teplotu pomocí do něj zavedených nanočástic. Výsledky testů jsou uveřejněny v časopise Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.

Magnetická hypertermie je vyvíjející se metoda léčby rakoviny, při níž intenzivní zahřívání může způsobit destrukci buněčných proteinů, což vede k rychlé likvidaci nádorových buněk. Aby společně s nemocnými buňkami nezahynuly zdravé buňky, je do nádoru selektivně zaváděna látka mající magnetické vlastnosti. Činidlo (nanočástice oxidů kovů) kontaktuje nádorové buňky a pod vlivem kilohertzového střídavého elektromagnetického pole se zahřívá a ničí nádorové buňky.

Tato technologie dosud nebyla systematizována. Vědci hledají materiály, a co je nejdůležitější, teplotní podmínky, které budou pro tento postup nejúčinnější. Znalci materiálů a biochemici Laboratoře biomedicínských nanomateriálů Národní výzkumné technologické univerzity MISiS (Moskva, Rusko) společně s kolegy z Ruska, Německa a Řecka uveřejnili výsledky výzkumů in vitro a in vivo, které ukázaly, že pro úspěšnou protinádorovou terapii je nutné vybírat teplotní režim konkrétně pro každý typ rakoviny.

Skupině se především podařilo dosáhnout úplného vymizení zhoubných novotvarů u 100 % myší s rakovinou tlustého střeva po zahřátí nádoru na teplotu v rozmezí 41 až 43 °C. Vědci použili při své práci nanočástice kobaltového feritu, které mají vysoké magnetické vlastnosti, což znamená, že mohou zajistit zahřívání buněk a tkání v širokém teplotním rozsahu v reakci na vliv elektromagnetického pole. Kromě toho jsou ve fyziologických podmínkách extrémně stabilní, nemají toxický účinek na buňky a tkáně těla a lze je také snadno a levně získat.

„Byly pozorovány skupiny zvířat se dvěma různými modely nádorů – pacienti s mírně agresivní rakovinou tlustého střeva CT26 a agresivní metastazující rakovinou prsu 4T1. Obě skupiny dostávaly injekci suspenze nanočástic kobaltového feritu do nádoru a další terapii pomocí magnetické hypertermie při třech různých teplotních podmínkách,“ říká Anastasia Garaninová, inženýrka z Laboratoře biomedicínských nanomateriálů Národní výzkumné technologické univerzity MISiS a spoluautorka článku.

Vědci provedli srovnávací analýzu účinků různých teplot na dva modely maligních nádorů – neagresivní a „zlý", aktivně metastazující, a zjistili, že buňky rakoviny tlustého střeva jsou citlivější na hypertermii a odumírají již při zahřátí na teplotu v rozmezí 41-43 °C.

„Rakovina prsu se podle výsledků řady experimentů ukázala být odolnější vůči zahřívání a její buňky odumíraly pouze při vysokoteplotní hypertermii převyšující 47 °C," dodává Garaninová. „U skupin zvířat, která byla léčena při teplotách 46-48 °C a 58-60 °C, byla míra přežití 25-40 %. Důležitým objevem byla skutečnost, že terapie magnetickou hypertermií vede ke snížení výskytu metastáz v těle zvířete ve srovnání s chirurgickým odstraněním nádoru.“
V současné době tým pokračuje v laboratorním výzkumu s cílem optimalizovat účinky nanoléků v rámci předklinických výzkumů.

Výzkumu se zúčastnili i pracovníci Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova (Moskva, Rusko), Aristotelovy univerzity v Soluni (Soluň, Řecko), Skolkovského inovačního centra (Moskva, Rusko), Univerzity Duisburg-Essen (Duisburg, Německo), Moskevského chemicko-technologického institutu D. I. Mendělejeva (Moskva, Rusko) a Ruské národní výzkumné lékařské univerzity (Moskva, Rusko).

Zdroj:  snews.com