Uživatele sociální sítě rozdělila na polovinu rovnice, kterou zveřejnil anonymní matematický fanoušek. Řešení rovnice totiž není jednoznačné a také podle experta má díky zkreslujících zadání až dva postupy, které nás dovedou ke vždy odlišnému a zároveň správnému výsledku. (Foto: Twitter)

8 ÷ 2 (2 + 2) =? 

Rovnice má dva způsoby řešení, díky kterým je možno se dopracovat ke dvěma odlišným výsledkům. Sympatizanti každého z nich tvrdí, že právě ten jejich je správný. Své zastánce má tak výsledek "1", ale i výsledná hodnota "16". 

Podle Thomase Housa, který přednáší aplikovanou matematiku na Univerzitě v Manchesteru, je zadání velmi matoucí. Základ každého řešení totiž spočívá v tom, jak řešitel použije závorky.

"Při výpočtu odstraňujeme závorky jako první a sečteme hodnotu čísel právě v nich, což je v tomto případě 2 + 2 = 4. Takže z rovnice 8 ÷ 2 (2 + 2) vznikne 8 ÷ 2 = 4 x 4 = 16. Pokud se však podíváte na závorky jiným způsobem, dopracujete se k výsledku 1. Když nejdříve spočítáte (2 + 2) zůstane nám 8 ÷ 2 x 4, čili 8 ÷ 8 = 1. "Skutečný problém pramení z toho, že rovnice je definovaná matoucím způsobem," uvedl House.