Snad nejzajímavější věc v „transkontinentální ekonomice“ se nyní neděje kolem Ukrajiny, ani kolem ruských „plynových proudů“ do Evropy. Dokonce ani kolem OPEC +.

Existuje jeden bod na obrovském eurasijském kontinentu, kde dozrává zcela nový strategický průlom, který může mít vážný dopad na globální procesy v Eurasii.

Jedná se o Korejský poloostrov, kde má Rusko zásadní zájem na tom, aby došlo k integraci, nebo alespoň k dobrým sousedským vztahům mezi severní a jižní částí a aby k tomu došlo v co nejkratší době.

… Minulý pátek železnice Ruska a Jižní Koreje podepsaly memorandum o studiu podmínek pro organizaci dopravy do Evropy, včetně projektu propojení transkorejských a transsibiřských dálnic za účasti KLDR.

Výhody pro Jižní Koreu a Severní Koreu jsou zcela jasné: tyto státy získají pozemní koridor minimálně pro kontejnerovou přepravu až do Evropy, a hlavně pro tekutý náklad (například ropu a ropné produkty) z Ruska. A nejen tekuté náklady, jde také o výrobky dřevozpracujícího průmyslu, obilí, jiné zemědělské produkty, kovy a kovové konstrukce a koksovatelné uhlí. Upřímně řečeno, Korejci se v Rusku zajímají o hodně věcí, stejně jako o euroasijské trhy. Není náhoda, že Jižní Korea v červnu na setkání v Biškeku vstoupila do Mezinárodní organizace pro spolupráci železnic (OSŽD), která jí umožní v normálním právním režimu propojit své železnice s Transsibiřskou magistrálou přes území KLDR.

Pro Rusko je to kromě dodatečného „bonusu" také internacionalizace tohoto „euroasijského dopravního koridoru", protože Čína je samozřejmě velký východní soused, a i když je to s ní složité, představuje strategického partnera. V samotném dopravním koridoru však musí existovat nějaká alternativa. To znamená například zlepšení vyjednávacích pozic.

Pokud se Rusku například podaří realizovat „modrý (v dobrém slova smyslu) sen Gazpromu" a vybudovat plynovod do Jižní Koreje přes území KLDR, pak poloostrov také vstoupí do jednotné energetické platformy s Ruskou federací. Pak už budou Rusku tleskat i čínští kamarádi. Proto se pak v energetickém (a do značné míry makroekonomickém) plánu ekonomika Jižní Koreje stane minimálně neutrální vzhledem k čínsko-ruskému regionálnímu rozvojovému projektu.

Už teď se ví, že ruská strana navrhla, aby korejští partneři uspořádali setkání tří stran. Cena této otázky je tři až čtyři miliardy dolarů. Rusko i Jihokorejci mají tyto peníze.

A celkově je to dobrý příklad toho, že žijeme v obtížné, ale velmi zajímavé době.

Dmitrij Lekuch