Když pevninský led na pólech taje, voda se vlévá do oceánů a způsobuje redistribuci hmotnosti po celé Zemi. To má vliv na její rotaci. (Foto: Flickr)

Změna klimatu způsobená lidskou činností může ovlivnit měření času, jelikož tání ledovců v Grónsku a na Antarktidě zpomaluje rotaci Země. Podle Financial Times to vyplynulo z nejnovějších výzkumů.

Vědci k šokujícímu závěru dospěli měřením změn v gravitačním poli planety, které jsou satelity zaznamenávány již od roku 1976. Rychlost rotace Země není konstantní, a tak v měření času vznikají odchylky. V 60. letech 20. století se svět dohodl na používání koordinovaného světového času (UTC). Od té doby však bylo z důvodu odchylek nutné k němu pravidelně přidat vteřinu navíc. Tento jev se nazývá „prostupná sekunda“ a jde o opravu v měření času tak, aby byl v synchronizaci s rotací Země.

Nedávné fluktuace v jádru Země způsobily rychlejší rotaci Země. Vědci se domnívají, že poprvé v historii bude vteřinu třeba do roku 2029 odečítat. K zavedení změny mohlo dojít o tři roky dříve, kdyby tání ledovců nezpomalovalo rotaci planety.

„Taková změna rotace nebyla nikdy předtím pozorována, což ještě více zdůrazňuje, že žijeme v době, kdy dochází k bezprecedentním změnám,“ uvedl Duncan Agnew, profesor geofyziky na Scrippsově institutu oceánografie, který vedl výzkum.

Když se pevninský led na pólech v důsledku rostoucích teplot taje, voda se vlévá do oceánů a způsobuje redistribuci hmotnosti po celé Zemi. To má vliv na její rotaci. Když je více hmotnosti blízko rovníku, rychlost se zpomaluje. Naopak vyšší hmotnost v blízkosti pólů rotaci zrychluje.

Na rozdíl od jiných reálných rizik souvisejících se změnou klimatu, změna měření času nebude mít na každodenní fungování populace vliv. Podle vědců ji ale není třeba brát na lehkou váhu. „Spalování fosilních paliv vede k něčemu obrovskému – mění pohyb planety. Jedná se o další příklad toho, jak lidská činnost ovlivňuje planetu. Je to také skvělý indikátor závažnosti problému. Čím dříve se vzdáme fosilních paliv, tím lépe,“ řekl Martin Siegert z Exeterské univerzity.

Zdroj: ft.com