Vakcíny jsou pro Billa Gatese strategickou filantropií, která živí spoustu jeho podniků provázaných s očkováním (včetně Microsoftu, který si dělá ambice zřídit podnik s globálními očkovacími čipovými průkazy) a jemu poskytuje diktátorskou kontrolu nad globální zdravotní politikou. (Foto: CHD)

Gatesova posedlost očkováním je zjevně tažena vírou v záchranu světa pomocí technologií.

Když slíbil vložit svůj díl 450 milionů $ do celkových 1,2 miliardy $ do podniku na odstranění obrny, tak získal kontrolu nad indickou Skupinou technického poradenství pro očkování (NTAGI), která předepisovala až 50 dávek (Tabulka 1) vakcíny proti obrně v rámci všezahrnujícího programu očkování pro děti do pěti let. Indičtí doktoři obviňovali Gatesovu kampaň z ničivé epidemie nikoliv obrnou způsobené akutního svalové ochablosti způsobené ochromením (NPAF), která v naprosto neočekávaném měřítku mezi lety 2000 až 2017 ochromila 490 000 dětí. V roce 2017 indická vláda dala ruce pryč od Gatesova očkovacího režimu a požádala Gatese, aby se i se svou očkovací politikou sbalil a Indii opustil. V tu ránu se míra případů NPAFT propadla do nepatrných čísel.

V roce 2017 Světová zdravotnická organizace (WHO) zdráhavě uznala, že globální exploze onemocnění obrnou je způsobena převážně kmenem pocházejícím z vakcín. Ty nejděsivější epidemie obrny, které propukly v Kongu, Afghánistánu a na Filipínách, jsou všechny spojeny právě s touto vakcínou. Ve skutečnosti bylo do roku 2018 70% globálních případů obrny způsobeno kmenem z vakcín.

V roce 2014 financovala Gatesova nadace experimentální testování vakcín proti papilomaviru (HPV) vyvinutých Glaxo Smith Kline (GSK) a Merck & Co na 23 000 mladých dívkách v odlehlých provinciích Indie. Zhruba 1 200 utrpěla těžké vedlejší účinky včetně autoimunitních poruch a neplodnosti. Sedm jich zemřelo. Vyšetřování indické vlády obvinilo Gatesem financované výzkumníky, že se hromadně dopouštěli hrubého porušování etických předpisů, když nutili zranitelná venkovská děvčata k účasti na pokusech, zastrašovali rodiče, falšovali formuláře o souhlasu a odmítali postiženým dívkám zařídit odpovídající lékařskou péči. Tento případ teď zrovna řeší nejvyšší soud této země.

V roce 2010 financovala Gatesova nadace trojfázové zkouška experimentální vakcíny proti malárii od GSK, čímž zabili 151 afrických kojenců a způsobili závažné vedlejší účinky včetně ochrnutí, křečových záchvatů a horečných febrilních křečí u 1 048 z 5 949 testovaných dětí.

Během Gatesovy kampaně MenAfriVac v subsaharské Africe Gatesovi operativci nuceně očkovaly tisíce afrických dětí proti zápalu mozkových blan čili meningitidě. U přibližně 50 z 500 očkovaných dětí se stav vyvinul do ochrnutí. Jihoafrické noviny si stěžovaly: „ Jsme pro výrobce léků pokusná morčata.“ Bývalý vedoucí ekonom Nelsona Mandely profesor Patrick Bond Gatesovy filantropické praktiky popsal jako „ bezohledné a nemorální.

V roce 2010 svěřil Gates 10 miliard $ Světové zdravotní organizaci WHO s pokynem: „Musíme z tohoto desetiletí udělat dekádu očkování.“ V roce 2014 keňská Asociace katolických lékařů obvinila WHO z nedobrovolné chemické sterilizace milionů keňských žen při kampani očkování proti „tetanu“. Nezávislé laboratoře našli sterilizující složku ve všech testovaných vakcínách. WHO, která tato obvinění popírala, nakonec ale přeci jen přiznala, že sterilizující vakcíny vyvíjí už přes deset let. Podobná obvinění přišla z Tanzanie, Nicaragui, Mexika a z Filipín.

Studie z roku 2017 (Morgenson et. al. 2017) ukázala, že u WHO populární DTP vakcíny zabily více afrických dětí než choroby, proti kterým chrání. DTP očkované dívky trpěly 10 x vyšší dětskou úmrtností v porovnání s dětmi, které vakcínu nedostaly. WHO tuto smrtonosnou vakcínu, kterou každoročně vnucují desítkám milionů afrických dětí, odmítla stáhnout.

Obhájci globálního veřejného zdraví celého světa Gatese obviňují, že odklání agendu WHO od projektů, které se při omezování infekčních chorob osvědčily jako čistá voda, hygiena, výživa a ekonomický rozvoj. Nadace Gatesových utratila 650 milionů $ ze svého rozpočtu 5 miliard $ jen za tyto oblasti. Říkají, že odklonil zdroje této agentury tak, aby teď už sloužili jeho osobní filosofii, že dobré zdraví pochází jedině z injekcí.

Kromě toho, že Gates využívá své filantropie k tomu, aby kontroloval WHO, UNICEF, GAVI a PATH, tak financuje i soukromé farmaceutické společnosti, které vakcíny vyrábí, a navíc daroval 50 milionů $ 12 farmaceutickým společnostem, aby urychlily vývoj vakcíny proti koronaviru. Gates ve svém nedávném mediálním vystoupení vyjádřil důvěru, že mu krize COVID-19 poskytuje příležitost, aby své diktátorské očkovací programy vnutil americkým dětem.

Robert F. Kennedy Jr.

Zdroj:  globalresearch.ca