Univerzita ve Fairbanksu (Aljaška) uveřejnila svou novou, vlemi podrobnou studii, nazvanou "A Structural Reevaluation of the Collapse of World Trade Center 7".

Celý dokument (pdf, 126 stran), lze stáhnout z tohoto odkazu.

V závěru zprávy se uvádí:

Hlavním závěrem naší studie je, že kolaps WTC 7 dne 11.9. nebyl způsoben požárem, což je zcela v rozporu se závěry Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) a soukromých inženýrských firem, které kolaps studovaly.

Sekundárním závěrem naší studie je, že kolaps WTC 7 byl globálním selháním způsobeným téměř souběžným selháním všech sloupů budovy.