V roce 1999, několik dní před skončením agrese NATO proti Jugoslávii, letadla amerického letectva A-10 dvakrát bombardovala mys Azra na černomořském poloostrovu Luštica. Bomby obsahovaly ochuzený uran. Bylo shozeno více než 300 takových bomb.

Pokud se však vláda Srbska nakonec rozhodla zorganizovat speciální komisi pro vyšetření následků bombardování NATO, pak v Černé Hoře, nováčku v severoatlantickém bloku, nikdo nechce mluvit o ničivých výsledcích této operace.

A přestože Luštica je příkladem nejdůkladněji vyčištěného území, podle černohorského novináře Igora Damjanoviče, který mnohá léta studuje následky agrese NATO, to neznamená, že neexistuje žádné riziko pro zdraví občanů. V rozhovoru se Sputnikem připomněl, že měření ukázala úroveň záření 350krát vyšší, než je norma.

Purifikace území Luštice byla dokončena několik měsíců po operaci Aliance. Podle slov Damjanoviče je to velice nákladný a složitý proces, který je efektivní jen částečně. „Práce zahrnují odstranění několika vrstev půdy, jejich skladování na speciálně vybudovaných místech a výplň vytvořených dutin," vysvětluje Damjanovič.

Mezitím podle odborníků purifikace území nevylučuje všechna rizika. Zůstává také radioaktivní prach, který cestuje desítkami kilometrů vzduchu a má trvalý negativní vliv na vodní útvary, flóru a faunu.

V tomto smyslu, prohlašuje Damjanovič, touha černohorských úřadů umlčet problém a skrýt pravdu od obyvatelstva není menším zločinem než samotné bombardování.

„O tom, nakolik je bezmezný cynismus NATO a místních zkorumpovaných vládních orgánů, svědčí speciální instrukce pro vojáky Aliance v Kosově. V ní se psalo, že v případě nacházení se v rozsahu 500 metrů od tanku, auta, nebo budovy zasažené bombou s ochuzeným uranem, je zapotřebí nosit ochrannou masku, protože vdechnutí částic uranového prachu může způsobit až za několik let zdravotní komplikace, nebo dokonce rakovinu u budoucího potomstva," řekl Damjanovič.

Je zajímavé, že se Černá Hora v roce 1991 vyhlásila za ekologický stát, ale přesto nechce mluvit o důsledcích ekologických zločinů.

Zdroj:  nytimes.com