Ruský prezident Vladimir Putin podepsal příkaz o speciálních ekonomických opatřeních v souvislosti s nepřátelskými akcemi Ukrajiny proti Rusům, uvádí se na webu Kremlu.

Uvádí se, že řada usnesení byla vydána v reakci na nepřátelské a mezinárodnímu právu odporující akce Ukrajiny, které jsou spojené se zavedením omezujících opatření vůči občanům a právnickým osobám Ruské federace.

Vládě RF bylo nařízeno sestavení seznamu fyzických a právnických osob, vůči kterým budou uplatněny speciální ekonomická opatření a také určení speciálních ekonomických opatření vůči fyzickým a právnickým osobám.

Vláda také v souladu se svou kompetencí musí zajistit vykonání jiných opatření, která jsou potřebná pro realizování příkazu.

Federální orgány státní moci, orgány státní moci regionů, jiné státní orgány, orgány místní samosprávy, organizace a fyzické osoby spadající pod jurisdikci RF ve své činnosti musí vycházet z toho, že z okamžiku nabytí platnosti příkazu jsou vůči jednotlivým fyzickým a právnickým osobám uplatňovány speciální ekonomická opatření.

Je uvedeno, že Rusko zruší speciální ekonomická opatření, pokud Ukrajina ukončí platnost svých sankcí vůči Rusům a ruským společnostem.

Zdroj: snews.com