„Putin nám ukazuje, co máme dělat – vraťme také naše zlato z New Yorku a Londýna!“ Není to jediná zpráva na Twitteru, v níž se pokouší poslanec Spolkového sněmu Anton Friesen (AfD) zapůsobit na spolkovou vládu. „Berlín by měl vrátit naše německé zlato domů,“ řekl v interview pro Sputnik a uvedl řadu důvodů z finanční a měnové sféry, proč je to třeba udělat. (Foto: Pexels)

Svrchovanost Německa je třeba obnovit ve všech oblastech – to je cíl frakce strany Alternativa pro Německo (AfD) ve Spolkovém sněmu. „Jde mj. o měnovou politiku,“ zdůraznil Anton Friesen.

Na pozadí toho napsal v srpnu na Twitteru toto: „Putin nám ukazuje, co máme dělat – vraťme také naše zlato z New Yorku a Londýna! Svrchovaná země musí mít svrchovanou měnovou politiku.“

Tuto zprávu okomentoval Friesen v interview pro Sputnik takto: „AfD vystupuje pro „obnovení svrchovanosti“ Německa. Týká se to podle jeho slov nejen „spolupráce na úrovni vojenských nebo tajných služeb, ale i měnové politiky“. Jestliže mohou zahraniční tajné služby „bez okolků jednat na německém území, můžeme mluvit jen o omezené svrchovanosti“. A jestliže je německé státní zlato uloženo převážně v New Yorku a Londýně, pak v případě vážnějších událostí – například války – ho Německo ztratí. Dojde-li k vyostření krize eura a eurozóna zkrachuje, což není vůbec nepravděpodobné, budeme snad potřebovat zlato k pokrytí nové národní měny, kterou v tomto případě budeme muset zavést“.

Sputnik položil v pátek Spolkové bance otázku: jaká část zlatých rezerv Německa je uložena na jeho území, a jaká za jeho hranicemi.

Mluvčí Spolkové banky poukázala na to, že „koncepce uložení zlata předpokládala, že do roku 2020 bude polovina (50 %) zlatých rezerv Německa uložena ve vlastních trezorech Spolkové banky ve Frankfurtu nad Mohanem. Tohoto cíle bylo dosaženo před termínem v roce 2017. Takže jsou nyní trezory zavřeny“.

„Spolková banka je formálně nezávislá, její politika byla ale závislá a závisí i nadále na spolkovém kancléřovi, a tedy i na politice spolkové vlády,“ dodal ze své strany Friesen k odpovědi mluvčí Spolkové banky.

„Mohu konstatovat, že tato vláda nemá podle všeho zájem na opatřeních nezbytných pro zajištění svrchovanosti Německa v oblasti měnové politiky. Nepřekvapuje mě to, protože 'černorudá' koalice také nedělá nic ani v ekonomické, ani ve vojensko-strategické sféře, aby minimalizovala nynější velkou závislost Německa na Spojených státech,“ uvedl.

Kde se nachází německé zlato?

Ještě v létě roku 2017 probíhala veřejná diskuse o tom, že značná část německých valutových rezerv je uložena v zahraničí, a má být podle názoru mnoha pozorovatelů a odborníků vracena do Německa. Sputnik hovořil tehdy s poslancem Spolkového sněmu a odborníkem pro trh zlata Petrem Boehringerem (AfD), s nímž Friesen podle jeho slov aktivně spolupracuje v parlamentu. Boehringer přišel kdysi s návrhem pod heslem „Vraťte naše zlato domů!“

Ve svém interview uvedl Friesen aktuální údaje o objemech německého zlata: „Podle informace pana Boehringera je v současné době pouhých 53 % německého zlata uloženo na území Německa. Konkrétně je 1710 tun uloženo ve Frankfurtu, avšak 1237 tun je i nadále v New Yorku a dalších 432 tun v Londýně. Je příznačné, že z Paříže jsme naše zlato už dávno odvezli. Do roku 2017 bylo naše zlato uloženo u našich blízkých spojenců ve Francii. Podařilo se nám to, a nedošlo přitom k žádným diplomatickým krizím ani k žádným problémům. Je třeba samozřejmě říci, že je to dlouhodobý proces, takže na to budeme potřebovat nějaký čas.“

Co má Putin společného s de Gaullem?

„Řekl bych, že Charlese de Gaulla můžeme pokládat za příklad ve všech slova smyslech,“ řekl funkcionář AfD Friesen a uvedl zajímavou historickou paralelu.

„De Gaulle jednal ale před několika desetiletími. V 1960 letech udělal právě to, k čemu vyzývám dnes já a celá AfD. Zbavil jiné země přístupu k francouzskému zlatu. Požádal USA, aby vyměnily francouzské dolarové rezervy za zlato, a poslaly pak toto zlato do Francie,“ uvedl. Kromě toho prováděl de Gaulle také tzv. „politiku prázdné židle“, aby obnovil pozice Francie jako mezinárodní a evropské velmoci po druhé světové válce. Vystupoval přitom často proti zájmům silných západních zemí, mj. USA.

Podle Friesenova názoru nynější politika Ruska v nakupování zlata za prezidenta Vladimira Putina a jednání de Gaulle „se shodují s kontextem a požadavky AfD“. Jde v konečném důsledku o to, abychom se pomocí národních zlatých rezerv zbavili globální dominance amerického dolaru.

Dolar jako hlavní světová měna a zlato

„Dalším důležitým bodem je nezávislost na hlavní světové měně – dolaru. Mimochodem, právě v této měně se provádějí transakce s energetickými médii – ropou a plynem. Celá řada zemí, jako Rusko, Čína a Írán, usiluje o to, aby skoncovala s dominancí a hegemonií dolaru. Na tomto pozadí by byl důležitým krokem návrat německého zlata z USA. Bylo by to velmi žádoucí,“ řekl dále Friesen. Frakce AfD ve Spolkovém sněmu vystupuje podle jeho slov právě pro to.

„Šel bych dokonce ještě dál a požádal bych, aby byly americké státní obligace prodány, a aby bylo nakoupeno zlato, jak to dělají Rusko a Čína, aby se staly nezávislými na americkém dolaru,“ vysvětlil představitel AfD. „Bylo by to další opatření pro upevnění svrchovanosti v měnové sféře,“ dodal.

Zmínil se rovněž o krachu dosavadního světového finančního systému – Brettonwoodského, který platil v prvních desetiletích po ukončení druhé světové války a dodával (mj. díky měnám krytým částečně zlatem) světové ekonomice jistou stabilitu. Avšak po zrušení „zlatého standardu“ americkým prezidentem Richardem Nixonem v roce 1971 (po tzv. Nixonově šoku) tento systém zkrachoval.

„To zase vedlo k tomu, že se prudce zaktivizovaly finanční spekulace. K ekonomickým krizím dochází stále častěji. Když potřebujeme globální stabilitu, měli bychom se zamyslet nad tím, jak toho máme dosáhnout.“ A zlato je podle názoru politika i nadále tím nejlepším prostředkem.

Velké banky a Mastercard jako odpůrci zlata

Ve světě jsou však „velké a vlivné“ síly, které chtějí zachovat peníze nekryté zlatem, anebo je úplně zlikvidovat. Nemají zájem na tom, aby byly měny kryty zlatem, a tím i upevňovány. Protože to by skoncovalo s nekonečnými spekulacemi a dotklo by se finančního odvětví, které vydělává „miliardy doslova z ničeho“, právě pomocí spekulací.

Mezi podobné „odpůrce zlata“ patří podle slov politika z AfD platební systémy Visa a Mastercard, a také velké mezinárodní banky. „Pracují pro společnost, která nemá hotové peníze, a budou tomu určitě aktivně bránit. Sílu podobných koncernů a bank, které provádějí operace v globálním měřítku, bychom neměli podceňovat.“

Konec konců, před každým vážnějším politikem stojí úkol zajistit úplnou svrchovanost Německa, mj. i v měnové a finanční oblasti, a to pomocí návratu německého zlata do vlasti, zdůraznil Anton Friesen.

Zdroj: snews.com