Z toho plyne, že gayové a lesbičky mohou být odsouzeni k trestu smrti ukamenováním. Alláh, to tak chce.

Brunej patří mezi nejbohatší ropné země. V čele stojí sultán. Brunej je jedním z členů Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Podle sultánova nařízení se ve státě nemusí platit daně a obyvatelé mají zdarma zdravotnictví a školství. 

Brunej byla v období 2.světové války okupována Japonskem. V roce 1971 byla dokončena politická stabilizace země. Bylo tak dosaženo úplné nezávislosti jak ve věci mezinárodní tak i domácí.

Více jak 76 procent obyvatel se hlásí  k islámu. V roce 2014 se stalo to, co v každé zemi, kde jsou muslimové ve většině:  Celá země je podřízena islámu a právní předpisy postupně více či méně kopírují zčásti nebo zcela islámské náboženské právo Šaría.

V první etapě, v roce 2014, byly do trestního zákoníku zavedeny tresty v souladu s právem Šaría. Potom vzhledem k mezinárodním protestům byl zákoník upraven, ale nyní se „legálně“  během několika dnů právo Šaría vrací. Zatím se Šaría týkala  pouze muslimů, ale nyní bude platit pro všechny občany – i pro nemuslimy.

Homosexualita je tak v Bruneji nezákonná, stejně jako mimomanželský sex mezi heterosexuály, jako trest může být zvoleno i ukamenování. Šíření neislámského náboženství je přísně zakázáno v Bruneji. Dovoz neislámských textů, jako je Bible je omezen. 

Protože Alláh to chce, tak celý soubor trestů podle práva Šaría se bude v Bruneji praktikovat: Od amputací končetin za krádeže nebo za odklon od islámské víry - smrt.

„Zavedením těchto zákonů se obraz Bruneje jako klidné a harmonické společnosti a země, v níž se dodržují mezinárodní závazky v souladu s mezinárodním právem, dostává do velkého rozporu,“ říká Matthew Woolfe, zakladatel a ředitel "Projekt Brunei“.

Mezinárodní protesty a zákazy pro  Brunej asi nebudou tak silné, neboť příkladem mohou být islámské státy, jako je Saúdská Arábie nebo Katar a pokrytecké chování Západu k nim hovoří jasně.

Zdroj: pz.czjournalistenwatch.com