Tvrdohlavý postoj Polska v otázce těžby v dolu Turów se začíná nevyplácet. Podle nejnovějších informací totiž Soudní dvůr EU uložil evropské zemi pokutu ve výši 500 000 eur denně za nerespektování předběžného opatření. (Foto: Flickr)

Polská strana totiž nerespektuje květnovou žádost ČR a rozhodnutí o přerušení těžby v dole. Uvádí se to v tiskové zprávě soudu.

Spor týkající se dolu Turów zatím nemá konce. I tak v něm ale došlo k zásadním změnám, které budou důležité hlavně pro Polsko.

Připomeňme, že Česko se proti dolu vyhranilo hlavně proto, že se obává zejména vlivu těžby v něm na podzemní vodu v přilehlých obcích. Zároveň Češi kritizují netransparentní postup polských úřadů v přijetí koncese na rozšíření dolu.

ČR v září 2020 podala stížnost na postup polských úřadů k Evropské komisi, která dala zemi částečně za pravdu, jelikož se domnívala, že Polsko porušilo unijní legislativu.

A i když se ČR snažilo s Polskem o dohodu, věci nešly dle představ. Spor tak dále postupně eskaloval a následovaly další žádosti ze strany ČR.

Dnes vyšlo najevo, že Soudní dvůr EU žádosti Česka opět vyhověl, byť Polsku uložil pokutu o řád nižší, ve výši v přepočtu 13 milionů korun.

Uvádí se, že takovou částku má Polsko platit do unijní kasy za každý den, počínaje dneškem, do té doby, než splní předběžné opatření soudu a těžbu v dole zastaví.