Před 55 lety, 20. června 1964, začala tajná dezinformační akce Neptun komunistické Státní bezpečnosti (StB), při níž byly do šumavského Černého jezera potopené čtyři bedny s údajnými tajnými nacistickými písemnostmi.

Bedny pak "objevil" televizní tým relace Zvědavá kamera. Teprve po letech vyšlo najevo, že pozvednutí kolem beden od začátku režírovali dezinformace oddělení StB. 

Celá akce měla zkompromitovat mnohé význačné osobnosti NSR a Rakouska. U zrodu akce stál vysoký důstojník StB Ladislav Bittman, který zemřel loni v USA.

Výsledky akce Neptun také pomohli rozpoutat kampaň proti promlčení válečných zločinů (mělo se tak stát 20 let po skončení války) a západoněmecká vláda musela po diplomatickém nátlaku prodloužit promlčecí lhůty o pět let.

Dezinformační akce StB tak byla ve své době úspěšná, po srpnu 1968 ale její hlavní aktér Ladislav Bittman emigroval do Spojených států, kde prozradil nejen řadu agentů komunistické tajné služby, ale také pravdu o bednách ze šumavského jezera.