Bezpečnostní situace na celé Ukrajině je nadále násilná a nepředvídatelná kvůli pokračujícím vojenským útokům ze strany Ruska, v zemi probíhají aktivní boje a bezpečnostní podmínky jsou nejisté. (Foto: Pxhere)

Velvyslanectví USA vyzývá občany USA, aby nevstupovali na Ukrajinu, a ty, kteří se na Ukrajině nacházejí, aby neprodleně odjeli s využitím soukromých dostupných možností pozemní dopravy, pokud je to bezpečné.

Vyhýbejte se velkým shromážděním a organizovaným akcím, protože mohou sloužit jako ruské vojenské cíle kdekoli na Ukrajině, včetně jejích západních oblastí.

  • Pokud uslyšíte hlasitý výbuch nebo se spustí sirény, okamžitě vyhledejte úkryt. Pokud se nacházíte v domě nebo budově, jděte do nejnižšího patra budovy s co nejmenším počtem vnějších stěn, oken a otvorů; zavřete všechny dveře a posaďte se k vnitřní stěně, daleko od oken a otvorů.
  • Jste-li venku, okamžitě vyhledejte úkryt ve zpevněné konstrukci; pokud to není možné, lehněte si a zakryjte si hlavu rukama.
  • Uvědomte si, že i když je přilétající raketa nebo dron zachycen, padající úlomky představují značné riziko.
  • Po útoku se držte dál od jakýchkoli trosek a sledujte hlavní zpravodajské kanály, kde najdete oficiální pokyny.

Bezpečnostní situace na celé Ukrajině je velmi nestabilní a podmínky se mohou bez varování zhoršit. Občané USA by měli zůstat ostražití a přijmout vhodná opatření ke zvýšení svého bezpečnostního povědomí. Zjistěte, kde se nachází váš nejbližší úkryt nebo chráněný prostor. V případě minometné a/nebo raketové palby se řiďte pokyny místních orgánů a okamžitě vyhledejte úkryt. Pokud máte pocit, že vaše současné místo již není bezpečné, měli byste pečlivě posoudit možná rizika spojená s přesunem na jiné místo.

Zdroj: usembassy.gov