Severoatlantická aliance (NATO) je pro Slovenskou republiku neustálým přínosem. Pro agenturu SITA to u příležitosti 15. výročí vstupu Slovenska do NATO uvedl bývalý náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR Ľubomír Bulík. (Foto: Wikimedia)

Severoatlantická aliance (NATO) je pro Slovenskou republiku neustálým přínosem. Pro agenturu SITA to u příležitosti 15. výročí vstupu Slovenska do NATO uvedl bývalý náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR Ľubomír Bulík.

Jak uvádí portál  hlavnespravy.sk, Bulík zdůraznil, že členství v NATO vytvořilo na Slovensku bezpečnostní rámec pro podnikatelské prostředí, který využili i zahraniční investoři. Bulík také připomněl, že Slovensko nebylo jen konzumentem výhod Aliance, ale také aktivně přispívalo například ve velitelských strukturách NATO, misích, tam, kde to bylo nutné a stále přispívá i účastí na vojenských cvičeních či jiných oblastech. Kromě toho nelze opomenout ani finanční příspěvek, který tvořil více než třetinu částky na modernizaci letiště Sliač a jiné benefity, které toto členství nabízí. Slovenská republika si letos nepřipomíná jen výročí vstupu do NATO, ale i vstupu do struktur Evropské unie.

„Rozhodně si myslím, že 15leté členství v Severoatlantické alianci jasně potvrdilo, že rozhodnutí bylo správným krokem. Slovensko tím získalo garance a využilo toto členství poměrně rozumně. Trochu mě překvapuje reakce některých lidí a politiků, kteří toto členství zpochybňují,“ podotkl Bulík.

Bývalý náčelník generálního štábu to vysvětluje nejen nedostatečnou komunikací ministerstev, ale i médií vůči veřejnosti. Tato komunikace by měla být podle něj o tom, že „my jsme NATO“.

„Osobně jsem spokojený s tím, že i přesto, že jsme do NATO vstoupili o pět let později než naši sousedé, podařilo se nám i za jejich podpory, ať už Česka, Polska a také Maďarska a to i s využitím rámce V4, udržet s nimi krok,“ podotkl Bulík. Navíc zmínil i výhody členství v NATO při modernizačních projektech, výcviku, nákupu vojenské techniky a jiných oblasti.

Za velmi významné Bulík považuje vytvoření Národního centra výjimečnosti pro oblast ochrany proti chemickým zbraním a pro přípravu ženijních specialistů, jakož i vytvoření způsobilosti pro oblast civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací a jiné s využitím nejnovějších poznatků, které by bez členství v NATO země neměla. Bývalý náčelník armády o neutralitě České republiky nikdy neuvažoval a podle jeho slov by tím  Slovensko nezískalo významné výhody.

Slovensko si dnes připomíná 15. výročí vstupu do Severoatlantické aliance. NATO je mezivládní obranná organizace založená 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy jako reakce západních demokratických států na vzniklou poválečnou situaci v Evropě a eskalaci napětí ze strany Sovětského svazu. Z vojenského hlediska je NATO jedinou současnou organizací kolektivní obrany na světě. Sdružuje 29 států, včetně USA, Kanady či Turecka. Naposledy se Aliance rozšířila o Černou Horu (v roce 2017). Generálním tajemníkem je Jens Stoltenberg. Bývalému norskému premiérovi členské státy 28. března prodloužily mandát do roku 2022. Sídlo NATO je v Bruselu.