vaPopulace švýcarského Neuchâtelu je unavená tolerováním zločinnosti afrických migrantů a nečinnosti policie: lidé se rozhodli sami vykonat spravedlnost nad zločinci, napsal Valeurs aktuelles. (Foto: Youtube, ilustrační)

Přičemž orgány činné v trestním řízení zase podávají zprávy o aktivní práci v tomto směru a o mnoha zadržovaných, včetně hlavních pachatelů a extremistů.

Obyvatelé města Neuchâtel ve Švýcarsku se rozhodli sami trestat pachatele kvůli údajné policejní nečinnosti, uvedl Valeurs aktuelles.

Podle publikace s odkazem na webové stránky Rts.ch má toto švýcarské město velmi vysokou úroveň pouličního zločinu, který pobuřuje obyvatelstvo. Lidé rozvěsili plakáty na ulicích a upozorňovali administrativu na problém, ale kvůli nečinnosti úřadů se rozhodli vykonat spravedlnost sami.

„Jsme hrdí, organizovaní a naštvaní," můžete si přečíst o letácích nalezených po celém městě. „Máme dost sil proti těm, kteří narušují veřejný pořádek v takové míře."

Podle zpráv švýcarských médií již městská policie během minulého víkendu zadržela asi 20 osob. Současně také jednali obyvatelé Neuchâtelu: zlynčovali pachatele, kteří zasívali paniku mezi obyvatelstvo.

Toto chování je ale nepřijatelné, řekl Georges-André Lozouet, policejní referent pro styk s veřejností.

„Nikdo nemůže nahradit policii," vysvětlil policejní úředník.

„Máme demokracii a zavedený pořádek přináší ovoce."

Lozouet tvrdí, že policie v červenci 500krát zabránila trestným činům a uvěznila 184 lidí. Tito zločinci jsou mladí severoafričané, kteří často žijí v útulcích.

„Jsou to mladí lidé, kteří žijí v našem regionu, jsou dobře známi na policii a jsou zapojeni do extremistických hnutí," dodal Georges-André Lozouet.

Valeurs aktuelles poznamenal, že v současné době jsou hlavní pachatelé pod dohledem donucovacích orgánů.

Zdroj: pz.cz